Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Добрич

Показване на 76-100 от 454.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0900000111 д-р Галя Василева Хинкова Вътрешни болести, Обща медицина
0900000112 д-р Галя Георгиева Цветкова Педиатрия
0900000114 д-р Ганчо Добрев Стоянов Неврохирургия
0900000118 д-р Георги Василев Василев Обща медицина
0900000119 д-р Георги Генчев Вичев Обща медицина
0900000120 д-р Георги Георгиев Вълчанов Хирургия
0900000122 д-р Георги Иванов Донев Нервни болести
0900000123 д-р Георги Илиев Георгиев Кожни и венерически болести
0900000124 д-р Георги Колев Момчев Нервни болести
0900000743 д-р Георги Митков Желязков Ортопедия и травматология
0900000129 д-р Георги Стоянов Козаров Анестезиология и интензивно лечение
0900000131 д-р Гергана Антонова Москова-Накева
0900000132 д-р Гергана Начкова Маркова-Пенчева Спешна медицина
0400004074 д-р Гергана Петрова Градева Ендокринология и болести на обмяната, Ендокринология и болести на обмяната
2300010648 д-р Гергана Стойкова Ангелова Физикална и рехабилитационна медицина
0900000134 д-р Гина Михалакева Кралева Ушно-носно-гърлени болести
0400004131 д-р Гьорги Ников
0900000798 д-р Дани Митков Атанасов
0400004644 д-р Даниел Николаев Николов
0900000141 д-р Даниела Атанасова Йорданова-Георгиева Обща медицина
0900000143 д-р Даниела Георгиева Събева-Стоева Психиатрия
0900000755 д-р Даниела Евгениева Власакова
0900000144 д-р Даниела Желева Димова Обща медицина
0900000145 д-р Даниела Иванова Демирева-Бонева Вътрешни болести, Образна диагностика
1800000076 д-р Даниела Петрова Димитрова-Иванова Епидемиология на инфекциозните болести