Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Добрич

Показване на 226-250 от 454.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0900000324 д-р Камелия Кирчева Станева Епидемиология на инфекциозните болести, Кожни и венерически болести, Социална медицина и здравен мениджмънт
2300013496 д-р Карин Бердж Хаджолян
0900000326 д-р Катинка Боянова Николова Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
0900000327 д-р Катюша Георгиева Димитрова Вътрешни болести
0600000221 д-р Катюша Йолова Петрова Физикална и рехабилитационна медицина
0900000328 д-р Катя Петрова Ганова Лъчелечение, Образна диагностика, Социална медицина и здравен мениджмънт
0900000740 д-р Константин Трифонов Владимиров Акушерство и гинекология
1600000796 д-р Красимир Александров Илиев Хирургия
0900000334 д-р Красимир Атанасов Гашков Обща медицина
0900000335 д-р Красимир Димитров Гочев Вътрешни болести
0900000339 д-р Красимир Здравков Кирилов Обща медицина
0900000340 д-р Красимир Йорданов Великов Ортопедия и травматология
0900000343 д-р Красимир Радев Генов Нервни болести
0900000344 д-р Красимир Радев Кънев
0900000345 д-р Красимир Стоилов Стоилов Акушерство и гинекология
0400003390 д-р Кремена Милкова Вълчева Нервни болести
0900000349 д-р Кремена Парушева Георгиева Обща медицина
0900000760 д-р Кристина Галинова Радева-Желязкова Педиатрия
0900000815 д-р Кристиян Филипов Евгениев
0900000351 д-р Лариса Петровна Джелебова
0900000355 д-р Лилия Крумова Тодорова Образна диагностика
0900000356 д-р Лилия Паскалева Михнева-Русева Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
0900000359 д-р Лиляна Николова Петкова Обща и клинична патология
0900000360 д-р Лиляна Тодорова Далова-Панайотова Психиатрия
0900000361 д-р Лоида Седефова Радева-Казанджиева Вътрешни болести, Ревматология, Кардиология