Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Добрич

Показване на 226-250 от 476.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0900000315 д-р Йорданка Иванова Стоева-Йорданова Обща медицина
0900000316 д-р Йорданка Михайлова Ханджиева Обща медицина
0900000317 д-р Йорданка Славеева Коцовска Вътрешни болести, Обща медицина
0900000318 д-р Йорданка Стоянова Русева Педиатрия
0900000323 д-р Калина Стоянова Пенева Обща медицина
0900000321 д-р Калинка Ангелова Ангелова-Донева Клинична лаборатория
0900000322 д-р Калинка Василева Дянкова Акушерство и гинекология
0900000770 д-р Калоян Недков Велков
0900000741 д-р Калоян Тодоров Куртев
0900000324 д-р Камелия Кирчева Станева Епидемиология на инфекциозните болести, Кожни и венерически болести, Социална медицина и здравен мениджмънт
2300013496 д-р Карин Бердж Хаджолян
0900000326 д-р Катинка Боянова Николова
0900000327 д-р Катюша Георгиева Димитрова Вътрешни болести
0900000328 д-р Катя Петрова Ганова Лъчелечение, Образна диагностика, Социална медицина и здравен мениджмънт
0900000329 д-р Керанка Атанасова Зафирова Вътрешни болести, Ревматология
0900000740 д-р Константин Трифонов Владимиров Акушерство и гинекология
1600000796 д-р Красимир Александров Илиев Хирургия
0900000334 д-р Красимир Атанасов Гашков Обща медицина
0900000335 д-р Красимир Димитров Гочев Вътрешни болести
0900000338 д-р Красимир Желев Николов Хирургия
0900000339 д-р Красимир Здравков Кирилов Обща медицина
0900000340 д-р Красимир Йорданов Великов Ортопедия и травматология
0900000343 д-р Красимир Радев Генов Нервни болести
0900000344 д-р Красимир Радев Кънев
0900000345 д-р Красимир Стоилов Стоилов Акушерство и гинекология