Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Добрич

Показване на 426-450 от 451.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0900000636 д-р Урал Джевджетов Бекиров Вътрешни болести, Обща медицина
0900000637 д-р Филка Андонова Колева Обща медицина
0900000638 д-р Хамза Велиев Алиев Педиатрия
0900000639 д-р Хасан Ефраимов Мехмедов Акушерство и гинекология
0400005109 д-р Христина Атанасова Петкова
2600000459 д-р Християна Русева Русева
0900000645 д-р Христо Иванов Марков Вътрешни болести, Кардиология
2700000858 д-р Христо Петров Искрев Ортопедия и травматология
0900000648 д-р Христо Ромилов Генов
0900000696 д-р Цветелина Миткова Дончева Педиатрия
1900000928 д-р Цветомира Йорданова Кертикова
0900000652 д-р Цонка Райкова Цонева Акушерство и гинекология
0900000793 д-р Шерифат Абеке Аканби
0900000654 д-р Щерю Иванов Донев кмнВътрешни болести, Гастроентерология, Пневмология и фтизиатрия
0900000665 д-р Юлиана Илиева Янакиева Педиатрия
0900000658 д-р Юлия Добрева Димитрова Нервни болести
0900000701 д-р Юлия Здравкова Ангелова-Димитрова Очни болести
0900000660 д-р Юлиян Димов Тодоров Вътрешни болести
0900000662 д-р Юлиян Стоянов Петков Хирургия, Неврохирургия
0900000663 д-р Юлияна Божанова Димитрова-Жекова Обща хигиена, Трансфузионна хематология
0900000664 д-р Юлияна Донева Будакова Обща медицина
0900000666 д-р Юлияна Тончева Иванова Вътрешни болести, Кардиология
0900000667 д-р Юрий Атанасов Янев Обща медицина
0900000668 д-р Явор Иванов Милушев Обща медицина
0900000669 д-р Яна Костадинова Дочева-Димова Нервни болести