Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Добрич

Показване на 326-350 от 452.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0900000472 д-р Николай Петров Чифудов
0900000756 д-р Николина Иванова Колева
0900000476 д-р Николинка Димова Минчева Акушерство и гинекология
0900000479 д-р Нина Христова Няголова Очни болести
0900000480 д-р Нягол Минчев Няголов Психиатрия
0400001927 д-р Огнян Боянов Софтов Физикална и рехабилитационна медицина
0900000481 д-р Огнян Василев Василев Обща медицина
0900000482 д-р Огнян Кънчев Господинов Вътрешни болести, Социална медицина и здравен мениджмънт
0900000484 д-р Олга Димитрова Енчева Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
0400002877 д-р Олга Кирилова Стефанова
0900000694 д-р Оля Иванова Петкова-Катунзи Обща медицина
2000000178 д-р Оник Такворов Такворов Акушерство и гинекология, Обща медицина
0900000486 д-р Павел Костов Павлов Ортопедия и травматология
0900000487 д-р Павлета Маркова Илиева Вътрешни болести, Обща медицина
0900000489 д-р Павлина Петкова Бахлова-Николова Физикална и рехабилитационна медицина
0900000492 д-р Панайот Георгиев Панайотов Хирургия, Урология
0900000493 д-р Парешка Илиева Попова Педиатрия
0900000495 д-р Паскал Христов Паскалев
0900000496 д-р Пенка Велкова Димитрова Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
0900000497 д-р Пенка Георгиева Маринова Вътрешни болести, Кардиология
0900000500 д-р Петко Стоянов Попов Образна диагностика
0900000501 д-р Петранка Николова Лазарова Обща медицина
0900000505 д-р Петър Димитров Бацинов Очни болести
0900000507 д-р Петър Иванов Деветаков Обща медицина
1800000432 д-р Петър Иванов Киселов