Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Добрич

Показване на 251-275 от 451.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0900000364 д-р Любов Николаевна Стоянова Педиатрия
0900000365 д-р Любомир Божков Георгиев Ортопедия и травматология
0900000767 д-р Любомир Николаев Седоев
0900000367 д-р Людмил Иванов Гецов
0900000368 д-р Людмил Любенов Иванов Ушно-носно-гърлени болести
0900000369 д-р Людмил Мирчев Радинов Физикална и рехабилитационна медицина
0900000370 д-р Людмила Бердж Папазян Епидемиология на инфекциозните болести, Социална медицина и здравен мениджмънт
0900000787 д-р Магдалена Мариянова Филева
0900000374 д-р Майя Калчева Николова Педиатрия, Обща медицина
0900000378 д-р Маргарита Калинова Вичева Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
0900000380 д-р Маргарита Станчева Новоселска Психиатрия
0900000382 д-р Мариана Великова Карагеоргиева Вътрешни болести, Гастроентерология
0900000385 д-р Мариана Николова Михайлова Клинична лаборатория
0900000386 д-р Мариана Цветанова Прахалчева-Митева Хирургия
0900000392 д-р Мариела Иванова Инджиева Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
0900000393 д-р Маринела Тодорова Бешкова-Вълова Вътрешни болести, Клинична хематология
0900000396 д-р Мария Василева Бенева Вътрешни болести, Обща медицина
0900000397 д-р Мария Герасимова Томова Обща медицина
0900000779 д-р Мария Желева Василева
0900000399 д-р Мария Здравкова Манолова Педиатрия, Обща медицина
0900000402 д-р Мария Панайотова Панайотова-Куртева Очни болести
0900000403 д-р Мария Петрова Георгиева Педиатрия, Обща медицина
0900000820 д-р Мария Щерева Щерева
0900000405 д-р Мариян Иванов Ананиев Анестезиология и интензивно лечение
0900000406 д-р Мариян Стоянов Цанов