Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Добрич

Показване на 401-425 от 447.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0900000723 д-р Стелиян Кирилов Щерев Вътрешни болести
0900000601 д-р Стефан Андреев Стефанов Спешна медицина
0900000602 д-р Стефан Божков Кънев
0900000603 д-р Стефан Корнелиев Читърлиев Акушерство и гинекология
2800000550 д-р Стефан Руменов Янев Социална медицина и здравен мениджмънт, Кардиология
0900000606 д-р Стефан Христов Стойчев Акушерство и гинекология
0900000613 д-р Стоянка Господинова Ковачева Вътрешни болести, Нефрология
0900000616 д-р Таня Иванова Георгиева Нервни болести
0900000617 д-р Таня Йорданова Йорданова
0900000618 д-р Таня Панайотова Великова Вътрешни болести
0900000708 д-р Таня Панчева Панчева
0900000619 д-р Татяна Димитрова Белчева-Михайлова
0900000620 д-р Татяна Марчева Георгиева-Мартинова Обща медицина
0900000621 д-р Татяна Петрова Георгиева Психиатрия
0400002996 д-р Тезгюн Исмаил Ариф Ендокринология и болести на обмяната
0900000623 д-р Теодор Георгиев Бешков Обща медицина
0900000749 д-р Теодора Атанасова Чолакова-Нейкова Очни болести
2300010424 д-р Тихомира Димчева Стелиянова
0900000632 д-р Тодора Николова Василева Вътрешни болести, Ревматология, Кардиология
0900000631 д-р Тодорка Димитрова Арнаудова Вътрешни болести
0900000635 д-р Трифон Владимиров Йорданов Акушерство и гинекология
0900000636 д-р Урал Джевджетов Бекиров Вътрешни болести, Обща медицина
0900000637 д-р Филка Андонова Колева Обща медицина
0900000638 д-р Хамза Велиев Алиев Педиатрия
0900000639 д-р Хасан Ефраимов Мехмедов Акушерство и гинекология