Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Добрич

Показване на 301-325 от 452.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0900000432 д-р Мирослав Николов Кашев Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
0900000433 д-р Митко Георгиев Желязков Ортопедия и травматология
0900000435 д-р Митко Христов Груев Анестезиология и интензивно лечение
0900000437 д-р Михаил Георгиев Михайлов Анестезиология и интензивно лечение
0900000438 д-р Михаил Денев Михайлов Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
0900000778 д-р Младен Петров Герджиков Хирургия
0400004692 д-р Момчил Венциславов Тонев
0400004460 д-р Моника Недкова Белчева
0900000442 д-р Мохамад Зекерия Шахпур Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар, Обща медицина
0900000443 д-р Надежда Димитрова Йорданова Психиатрия
0400002959 д-р Наджи Филипос Моркос Махрус Педиатрия
0900000444 д-р Надя Иванова Стефанова Вътрешни болести
0900000445 д-р Надя Милкова Енчева-Кирова Педиатрия
0400004562 д-р Назик Назми Ахмет
0900000447 д-р Найден Димитров Найденов Хирургия
0900000448 д-р Наско Димитров Чакъров Анестезиология и интензивно лечение
0900000449 д-р Наталия Александровна Димитрова
0900000783 д-р Наталия Георгиева Маринова
0900000450 д-р Наталия Михайловна Борисова Психиатрия
0900000454 д-р Недко Колев Велков Вътрешни болести
0900000458 д-р Недялка Христова Димова-Николушева Обща медицина
0900000459 д-р Нела Кирова Паскалева
0900000460 д-р Нела Михайлова Тодорова
0900000464 д-р Ненко Атанасов Недялков Хирургия
0900000731 д-р Николай Александров Бекяров Социална медицина и здравен мениджмънт, Нервни болести