Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Добрич

Показване на 351-375 от 448.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2300012326 д-р Петя Николаева Ганова Нервни болести
0900000516 д-р Пламен Петров Димитров Анестезиология и интензивно лечение
0900000517 д-р Пламен Стоянов Панайотов
0900000801 д-р Пратам Сурия
0900000800 д-р Преслав Иванов Божилов
0900000520 д-р Радка Иванова Отузбирова Клинична лаборатория, Социална медицина и здравен мениджмънт
0900000529 д-р Ренета Венциславова Гецова
0900000531 д-р Розалина Бригадирова Попова Вътрешни болести, Обща медицина
0900000532 д-р Розалина Стефанова Брайкова Хранене и диететика
0900000533 д-р Роман Мишев Григоров
0900000535 д-р Росица Демирова Бакалова-Стоянова Ушно-носно-гърлени болести
0900000536 д-р Росица Димитрова Иванова-Колева Психиатрия
0900000539 д-р Росица Стоянова Пенева Обща медицина
0900000540 д-р Росица Тодорова Петрова Вътрешни болести, Ревматология, Кардиология
0900000541 д-р Ростислава Дончева Димитрова
0400004705 д-р Ростислава Красимирова Петрова
0300001018 д-р Ружа Стефанова Денева Трудова медицина
0900000546 д-р Румена Василева Божилова-Паскалева Клинична лаборатория
0900000547 д-р Румяна Антонова Бончева Образна диагностика
0900000548 д-р Румяна Гечева Николова Обща медицина
0900000549 д-р Румяна Малчева Ангелова Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
0900000551 д-р Руска Илиева Цветкова Акушерство и гинекология
0900000553 д-р Руслан Добрев Ганев Социална медицина и здравен мениджмънт
0900000554 д-р Руслан Киров Николов Неврохирургия
0400004191 д-р Сабие Мехмедова Ахмедова