Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Добрич

Показване на 276-300 от 453.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0900000405 д-р Мариян Иванов Ананиев Анестезиология и интензивно лечение
0900000406 д-р Мариян Стоянов Цанов
0900000407 д-р Марияна Бонева Меджеделиева Педиатрия
0900000383 д-р Марияна Йорданова Колева Нервни болести
0900000410 д-р Мартин Иванов Милев Акушерство и гинекология
0900000412 д-р Меглена Михаилова Ганева Вътрешни болести
0900000414 д-р Миглена Стоянова Апостолова Вътрешни болести, Обща медицина
0900000806 д-р Мила Димитрова Георгиева
0900000416 д-р Милен Иванов Георгиев Вътрешни болести, Гастроентерология
0900000418 д-р Милен Иванов Минев Обща медицина
0400004288 д-р Милена Благовестова Стоянова-Тепеделенева Психиатрия
0900000745 д-р Милена Георгиева Панева
0900000421 д-р Милена Георгиева Цонева Трудова медицина
0900000422 д-р Милена Димитрова Георгиева Педиатрия
0900000424 д-р Милена Драганова Горанова Вътрешни болести
0900000425 д-р Милена Минева Николова Акушерство и гинекология
0900000427 д-р Милка Иванова Дякова Вътрешни болести, Кардиология
0900000428 д-р Мима Ангелова Митева-Георгиева Обща медицина
0900000429 д-р Мими Жекова Георгиева Епидемиология на инфекциозните болести, Инфекциозни болести
0900000744 д-р Мирена Петрова Николова Неонатология
0900000430 д-р Мирослав Байчев Мирчев Обща медицина
0900000431 д-р Мирослав Малчев Попов Хирургия
0900000432 д-р Мирослав Николов Кашев Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
0900000433 д-р Митко Георгиев Желязков Ортопедия и травматология
0900000435 д-р Митко Христов Груев Анестезиология и интензивно лечение