Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Smolyan

Displaying 226-250 of 279 results.
UINFILENAMESPECIALTY
2200000297Rumyana Doncheva Karagyaurova MD Communicable Diseases
2200000298Rumyana Zlatanova Damyanova MD General Practice
2200000300Rumyana Todorova Ivanova MD Dermato-venerology
2200000302Savera Emilova Shtukina MD Internal Medicine
2200000385Sami Shadi Sami-Gadban MD
2200000303Svetlin Zlatkov Hadzhiminev MD Internal Medicine, Gastroenterology
2200000304Svetomir Feliksov Chokov MD Internal Medicine
2200000306Sevdalina Elinova Tsareva MD Dermato-venerology
2200000305Sevdelin Antimov Yaramov MD Imaging Diagnostic
2200000308Sergey Pavlovich Sidenko MD Epidemiology of the Communicable Diseases
2200000309Siyka Angelova Cherneva-Bichokova MD Communicable Diseases
2200000310Siyka Georgieva Yocheva MD Internal Medicine, Cardiology
2200000463Siya Alyosheva Bezirgyanova MD
2200000311Slavka Raycheva Boyadzhieva MD Internal Medicine, Nephrology
2200000313Snezhana Asenova Savova MD Nutrition and dietetics
2200000314Snezhana Tsekova Kehayova MD General Practice
2200000316Sonya Valcheva Zhelyazkova MD Internal Medicine
2200000317Sofia Stefanova Tsareva MD General Paediatrics, General Practice
2200000318Sofka Svilenova Gerdzhikova MD Internal Medicine
2200000425Stanislav Dinkov Slavchev MD Orthopaedics and Traumatology
2200000404Stanislava Stoyanova Sariyska MD Neurology
2200000321Stefan Asenov Hadzhiev MD Oto-rhino-laryngology
2200000322Stefan Vasilev Todorov MD Obstetrics and Gynaecology
2200000323Stefan Ivanov Kisimov MD Surgery
2200000327Stoil Spasov Garov MD Neurology