Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Smolyan

Displaying 251-275 of 279 results.
UINFILENAMESPECIALTY
2200000437Stoyko Gerganov Kirichev MD Orthopaedics and Traumatology
2200000330Tatyana Vasileva Lukova MD Internal Medicine, Endocrinology and Metabolic diseases
2200000331Tatyana Genova Kermedchieva MD General Practice
2200000333Temenuzhka Slavcheva Gluhova MD Internal Medicine, General Practice
1700003534Todor Atanasov Pechilkov MD
2200000334Todor Borisov Peltekov MD Oto-rhino-laryngology
2200000411Todor Georgiev Trambabov MD Surgery
1700005019Fatme Shabanova Shalganova-Parzhanova MD General Paediatrics
2200000337Feliks Mitkov Kabakov MD Oto-rhino-laryngology
2200000339Flora Andreeva Andreeva MD Obstetrics and Gynaecology
2200000340Haled Ali Hamo MD Obstetrics and Gynaecology
2200000342Hasan Ferhadov Hadzhiev MD Orthopaedics and Traumatology
2200000343Hrizantema Ivanova Georgieva MD General Paediatrics, Neonatology
2200000345Hristina Ognyanova Shekerdzhieva MD Ophthalmology
2200000346Hristinka Stoyanova Nikolova MD General Practice
2200000475Hristo Krasimirov Uruchev MD Cardiology
2200000484Hristo Petrov Ivanov MD
2200000347Tsvetana Grudeva Pashamova MD Internal Medicine
2200000348Tsveti Lyubomirova Kabasanova MD Clinical Laboratory
2200000349Tsvetka Galabova Rangelova MD
2200000350Tsvyatko Slavov Hadzhiev MD Clinical Laboratory
2200000351Tsena Borisova Garova MD Internal Medicine, Endocrinology and Metabolic diseases
2200000353Chavdar Radoev Taranski MD Emergency Medicine
2200000355Shtilyon Nikolov Nikov MD Surgery
2200000480Yuksel Sevdiev Mekov MD