Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Smolyan

Displaying 51-75 of 279 results.
UINFILENAMESPECIALTY
2200000068Velin Mitkov Denev MD Internal Medicine, Nephrology, Community Medicine and Health Management
2200000069Velin Serafimov Bashev MD Obstetrics and Gynaecology
2200000070Velin Yazov Zhelev MD Internal Medicine, Community Medicine and Health Management, Cardiology
2200000072Velichka Yordanova Gerdzhikova MD General Paediatrics
2200000075Ventsislav Raykov Prodanov MD Anesthesiology and Intensive Care
2200000077Veselin Vekilov Hadzhiyski MD Surgery
1700005140Veselin Nenkov Kehayov MD Cardiology, Specialist General Medicine / Deputy Employee
2200000079Veselin Radovanov Velev MD
2200000080Veselinka Minkova Dureva MD General Paediatrics, General Practice
2200000476Vesiha Asanova Kehayova MD
2200000082Viktor Mladenov Babachev MD General Practice
2200000461Viktoriya Karamfilova Kurtinova-Alieva MD Paediatric Endocrinology and Metabolic Diseases
2200000446Violeta Alekseeva Bodurova MD
2200000084Vladimir Demirov Kehayov MD Surgery
2200000085Vladimir Dimitrov Boyadzhiev MD General Practice
2200000086Vladimir Zhelyazkov Atanasov MD Oto-rhino-laryngology
2200000087Vladimir Nikolaev Dimitrov MD Internal Medicine
2200000089Galya Petrova Dragneva-Stancheva MD Ophthalmology
2200000101Georgi Andreev Andreev MD General Practice
2200000090Georgi Atanasov Blagoev MD Surgery
1300000099Georgi Davidov Toshev MD General Practice
2200000094Georgi Kirilov Popovski MD Imaging Diagnostic
2200000097Georgi Nikolov Nikolov MD
2200000098Georgi Petrov Kushlev MD Imaging Diagnostic
2200000383Georgi Hristov Hristov MD