Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Смолян

Показване на 226-250 от 287.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2200000438 д-р Ралица Христова Георгиева-Трамбабова Клинична лаборатория
2200000288 д-р Роза Филипова Башева Педиатрия, Обща медицина
2200000289 д-р Розалина Асенова Даскалова
2200000290 д-р Розалинка Велкова Русева-Пейчева Педиатрия, Обща медицина
2200000292 д-р Росен Младенов Хаджииванов Нервни болести
2200000293 д-р Росен Якимов Джинсов Обща медицина
2200000457 д-р Ружана Енчева Чекичева-Чавдарска Ендокринология и болести на обмяната
2200000295 д-р Румен Асенов Младенов Вътрешни болести
2200000297 д-р Румяна Дончева Карагяурова Инфекциозни болести
2200000298 д-р Румяна Златанова Дамянова Обща медицина
2200000300 д-р Румяна Тодорова Иванова Кожни и венерически болести
2200000302 д-р Савера Емилова Щукина Вътрешни болести
2200000385 д-р Сами Шади Сами-Гадбан
2200000303 д-р Светлин Златков Хаджиминев Вътрешни болести, Гастроентерология
2200000304 д-р Светомир Феликсов Чоков Вътрешни болести
2200000306 д-р Севдалина Елинова Царева Кожни и венерически болести
2200000305 д-р Севделин Антимов Яръмов Образна диагностика
2200000308 д-р Сергей Павлович Сиденко Епидемиология на инфекциозните болести
2200000309 д-р Сийка Ангелова Чернева-Бичокова Инфекциозни болести
2200000310 д-р Сийка Георгиева Йочева Вътрешни болести, Кардиология
2200000463 д-р Сия Альошева Безиргянова
2200000311 д-р Славка Райчева Бояджиева Вътрешни болести, Нефрология
2200000313 д-р Снежана Асенова Савова Хранене и диететика
2200000314 д-р Снежана Цекова Кехайова Обща медицина
2200000316 д-р Соня Вълчева Желязкова Вътрешни болести