Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Plovdiv

Displaying 151-175 of 4128 results.
UINFILENAMESPECIALTY
1700000121Angel Petrov Uchikov MD Surgery of the Chest, Surgery
1700006137Angel Spasov Gospodinov MD
1700000123Angel Stoyanov Mihaylov MD
1700000124Angel Teofilov Gozmanov MD
1700000127Angel Hristov Stanchev MD Orthopaedics and Traumatology
1700000128Angelina Asenova Stoyanova-Deleva MD General Paediatrics, Clinical Laboratory
1700004450Angelina Vasileva Shishkova MD Dermato-venerology
1700004902Angelina Dimitrova Nedyalkova MD
1400000027Angelina Dimitrova Shuleva MD Internal Medicine, Nephrology
1700000134Angelina Ivanova Arnaudova MD General Practice
1700005131Angelina Kostadinova Zgurovska MD
1700006128Angelina Kostadinova Tikova MD
1700000136Angelina Simeonova Sivkova-Dacheva MD Internal Medicine
2200000016Angelina Slavcheva Sarbakova MD Obstetrics and Gynaecology
1700005477Angelina Yanakieva Mollova-Kyosebekirova MD
1700000139Andrean Milkov Minev MD Obstetrics and Gynaecology
1700000140Andreana Ivanova Kopcheva MD General Practice
1700005421Andreana Hristova Angelova MD
1700005261Andreas Christos Chatzigiannis MD
1700004564Andrey Valentinov Minchev MD Obstetrics and Gynaecology
1700000144Andrey Ivanov Muratev MD
1700000145Andrey Ivanov Petrov MD Communicable Diseases
1700004000Andrey Ivanov Trifonov MD Surgery
1700000146Andrey Yozov Bakardzhiyski MD Ophthalmology
1700004065Andrey Yuliev Velev MD Neurology