Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Haskovo

Displaying 301-325 of 671 results.
UINFILENAMESPECIALTY
2100000305Ivan Stefanov Prodanov MD
2700000390Ivan Stoyanov Dukov MD
2700000391Ivan Tanev Meshov MD General Practice, General Practice
2700000392Ivan Todorov Ivanov MD Internal Medicine
2700000398Ivanka Dinkova Gocheva MD Internal Medicine, Respiratory Medicine
2700000401Ivanka Kirilova Mircheva MD General Practice, Dermato-venerology
2700000403Ivanka Ruseva Andonova MD
2700000405Ivo Dimitrov Hodzhev MD Ophthalmology
2700000406Ivo Yordanov Pavlov MD
2700000408Ilian Ivanov Vanchev MD
2700000409Iliyka Ilieva Angelova MD Internal Medicine
2700000410Ilina Zhekova Ilieva-Hadzhieva MD Internal Medicine
2700000412Iliyan Spasov Spasov MD Neurology
2700000413Ilko Hristev Dimitrov MD Oto-rhino-laryngology
2700000897Irida Romeo Vasileva MD Dermato-venerology
2700000415Irina Stoynova Marcheva MD General Paediatrics
2700000416Yordan Aleksandrov Popov MD Surgery
2700000418Yordan Mihaylov Staykov MD Occupational Medicine
2700000419Yordan Pavlov Mihaylov MD Psychiatry
2700001037Yordan Stoychev Kuzev MD
2700000420Yordan Hristov Ivanov MD Surgery
2900000522Yordanka Bogdanova Atanasova MD General Paediatrics
2700000917Yordanka Dimitrova Dimitrova MD Psychiatry
2700000423Yordanka Ivanova Petkova MD Dermato-venerology
2700000424Yordanka Kostadinova Yaneva MD Physiotherapy and Rehabilitative Medicine