Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Haskovo

Displaying 401-425 of 634 results.
UINFILENAMESPECIALTY
2700000559Maria Hristova Hodzheva MD General Paediatrics
2700000560Maria Tsankova Belcheva-Mihaylova MD General Practice
2700000561Mariyan Grozev Zapryanov MD Internal Medicine
2700000562Mariyana Deneva Boneva-Krasteva MD Clinical Laboratory
2700000564Mariyana Petrova Chetalova MD Internal Medicine, Respiratory Medicine
2700000565Mariyana Stefanova Valcheva MD Neurology
2700000566Mariyana Stefanova Gospodinova MD General Paediatrics
2700000570Marusya Atanasova Ivanova MD Internal Medicine, Cardiology
0600000285Matey Asenov Mateev MD Obstetrics and Gynaecology, Anesthesiology and Intensive Care
1000000346Meral Shukri Dural MD
2700001040Metodi Yasenov Yanev MD
2700000572Miglena Georgieva Yaneva MD General Paediatrics
2700000573Miglena Teodosieva Dimova MD General Practice
2700000958Milena Georgieva Dimova MD Ophthalmology
1000000199Milena Panayotova Bakalova MD Imaging Diagnostic
2700000574Milena Petrova Krusharska MD Neurology
2700000575Milka Dimitrova Ivanova MD Ophthalmology
2700000578Milko Dimitrov Stamatov MD Surgery
2700000579Mima Todorova Todorova MD Internal Medicine, Cardiology
2700000581Minka Delcheva Georgieva MD Clinical Laboratory
2700000583Miroslav Lyubenov Baltadzhiev MD Internal Medicine, Endocrinology and Metabolic diseases
2700001032Miroslav Petkov Slavov MD
2700000586Mitko Ivanov Parvanov MD Anesthesiology and Intensive Care
1700002494Mitko Petkov Petkov MD Neurology
2700000587Mitko Petkov Petkov MD Orthopaedics and Traumatology