Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Haskovo

Displaying 276-300 of 670 results.
UINFILENAMESPECIALTY
2700000353Zdravko Angelov Nakov MD Internal Medicine
2700000972Zeynur Selyatin Kasim MD Anesthesiology and Intensive Care
2700000357Zlatka Georgieva Chankova MD Dermato-venerology
2700000358Zlatka Dimitrova Nikolova MD Internal Medicine
2700000359Zlatka Ivanova Bozhinova MD Community Medicine and Health Management
2700000360Zlatka Prodanova Georgieva MD Internal Medicine
2300014377Ivaylo Aleksandrov Georgiev MD
2700000896Ivaylo Kostadinov Vasilev MD Cardiology
2700000366Ivan Atanasov Simeonov MD Oto-rhino-laryngology
2700000367Ivan Valkanov Valkanov MD Urology
2700000368Ivan Georgiev Aleksandrov MD
2700000370Ivan Georgiev Popivanov MD Obstetrics and Gynaecology
2700000371Ivan Gospodinov Palyonov MD Internal Medicine
2700001026Ivan Dianov Mitev MD
2700000372Ivan Dimitrov Angelov MD General Practice
2700000988Ivan Zhelyazkov Todorov MD
2700000375Ivan Iliev Todorov MD General Practice, Anesthesiology and Intensive Care
2700000376Ivan Yordanov Vasilev MD Internal Medicine
2700000377Ivan Klimentov Tonchev MD Internal Medicine
2700000378Ivan Kolev Ivanov MD Internal Medicine
2700000380Ivan Kolev Petrov MD Respiratory Medicine, Internal Medicine
2700000381Ivan Marinov Ivanov MD Surgery
2700000382Ivan Markov Penev MD Internal Medicine, General Practice
2700000384Ivan Mitrev Kyuchukov MD Internal Medicine, Cardiology
2700000385Ivan Nedelchev Gogovski MD