Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Haskovo

Displaying 326-350 of 640 results.
UINFILENAMESPECIALTY
2700001049Katya Vasileva Vardar MD Psychiatry
2700000439Katya Gocheva Kraycheva MD Internal Medicine
2700001024Katya Kirilova Zashkeva-Atanasova MD
2700000441Katya Kostova Vasileva MD Specialist General Medicine / Deputy Employee
2700000443Katya Hristova Sapundzhieva MD General Paediatrics, Paediatric Cardiology, Paediatric Rheumatology
2700000445Kinka Hristova Hristova MD Cardiology, Internal Medicine
2700000446Kiril Andonov Andonov MD
2700000448Kiril Georgiev Guzgunov MD General Paediatrics
2500000733Kiril Dimitrov Talalaev MD General Practice
2700000449Kiril Nikolov Dochev MD Obstetrics and Gynaecology
2700000454Kirilka Delcheva Cholakova MD Physiotherapy and Rehabilitative Medicine
2700000457Kolyo Dimitrov Kolev MD Orthopaedics and Traumatology
2700000461Konstantin Hristov Sakarski MD Oto-rhino-laryngology
2700001057Kostadin Valentinov Delivalchev MD
2700000464Kostadin Yordanov Vasilev MD Internal Medicine
2700000465Kostadin Stefanov Byulbyulev MD General Practice
2700000466Kostadin Stefanov Stoynov MD Anesthesiology and Intensive Care
2700000471Krasimir Kirilov Dimitrov MD Respiratory Medicine
2700000472Krasimir Petrov Tanchev MD Specialist General Medicine / Deputy Employee
2700000474Krasimir Rusev Kanev MD
2700000475Krasimir Savchev Yolov MD Surgery
2700000476Krasimir Spasov Uzunov MD General Practice
2700000478Krasimira Asenova Zhelyazkova MD General Paediatrics
2700000479Krasimira Ivanova Kinova MD Communicable Diseases
2700000480Krasimira Ivanova Stoykova-Teneva MD Internal Medicine, Endocrinology and Metabolic diseases