Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Хасково

Показване на 601-625 от 635.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2300009527 д-р Франц Владиславов Ваврек Клинична лаборатория
2700000844 д-р Хари Гарабет Папазян Хирургия, Обща медицина
2700000847 д-р Христина Георгиева Патишева-Маринова Педиатрия
2700000850 д-р Христина Стефанова Баева Акушерство и гинекология
2700000849 д-р Христинка Маринова Димова Физикална и рехабилитационна медицина
2700000851 д-р Христо Богданов Янчев
2700000853 д-р Христо Вълков Христов Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
2700000854 д-р Христо Ганчев Минков Хирургия
2700000855 д-р Христо Георгиев Зографов Хирургия
2700000856 д-р Христо Димитров Еленски Съдебна медицина и деонтология
1700004917 д-р Христо Йорданов Йорданов
2700000859 д-р Христо Стоянов Полихронов
2700000860 д-р Христо Тенев Христов Анестезиология и интензивно лечение
2700001013 д-р Христо Тошков Атанасов
2700000862 д-р Цвета Христозова Костадинова Педиатрия, Детска ревматология, Детска кардиология
2700000863 д-р Цветан Иванов Цветков
2700000864 д-р Цвятко Иванов Никифоров Кожни и венерически болести
2700001019 д-р Ширин Хасан Нури
2700000866 д-р Юлия Владимирова Проданова
2700000867 д-р Юлия Димитрова Хаджипанайотова Педиатрия
2700000868 д-р Юлия Петрова Василева Нервни болести
2700000869 д-р Юлия Сидерова Сидерова-Михайлова Вътрешни болести
2700000870 д-р Юлияна Мариус Григорова-Янчева Вътрешни болести
2700000871 д-р Юлияна Стоянова Кордовска-Стоянова Клинична лаборатория
2700000872 д-р Явор Стефанов Дочев Вътрешни болести