Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Разград

Показване на 151-175 от 270.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1800000382 д-р Любомира Руменова Русанова-Йоргакиева Социална медицина и здравен мениджмънт, Клинична лаборатория
1800000163 д-р Людмил Борисов Дяков Нервни болести
1800000164 д-р Людмила Георгиева Парушева Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
1800000166 д-р Людмила Йорданова Димитрова Вътрешни болести, Кардиология
1800000341 д-р Мадлена Димитрова Борисова Психиатрия
2800000333 д-р Мадлена Петрова Исова-Заркова Урология
1800000167 д-р Мариана Иванова Димитрова-Лисичкова Обща медицина, Нервни болести
1800000168 д-р Мариана Николова Дойнова-Цанкова Анестезиология и интензивно лечение
1800000374 д-р Мариана Радева Атанасова Очни болести
1900000432 д-р Мариета Димитрова Щерева Педиатрия, Инфекциозни болести
1800000170 д-р Марийка Кирова Митева
1800000172 д-р Марин Керчев Керчев Урология
1800000173 д-р Маринела Василева Модалиева-Кипуру Вътрешни болести, Кардиология
0400001568 д-р Маринка Накова Тодорова Педиатрия
1800000176 д-р Мария Кирилова Андреева Педиатрия
1800000178 д-р Мария Пеева Иванова Анестезиология и интензивно лечение
1800000428 д-р Методи Орлинов Велков Вътрешни болести
2000000506 д-р Мехмет Нурадинов Алидов
1800000182 д-р Милан Илиев Стоянов Вътрешни болести, Кардиология
1800000183 д-р Милка Горчева Маркова Нервни болести
1800000329 д-р Мирослав Георгиев Петров Вътрешни болести
1800000424 д-р Михаела Радомирова Русева
1800000187 д-р Михаил Милев Гигов Нервни болести
1800000188 д-р Мишел Елиас Озиолор Акушерство и гинекология
1800000191 д-р Муртаза Хюсеинов Моканов Хирургия