Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Разград

Показване на 226-250 от 256.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1800000266 д-р Снежанка Цонева Дечева-Денчева Вътрешни болести
1800000392 д-р Станимир Красимиров Георгиев Ортопедия и травматология
1800000267 д-р Станчо Ненов Станев Трудова медицина
1800000270 д-р Стефан Петров Димов Вътрешни болести, Кардиология
1800000272 д-р Стоил Труфанов Станков Обща медицина
1800000274 д-р Стоянка Цонева Жекова Кожни и венерически болести
1800000275 д-р Събка Василева Димитрова-Недева Нервни болести
1800000351 д-р Талят Сали Чолак Клинична алергология
1800000285 д-р Танер Исмаилов Ахмедов Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
1800000276 д-р Танер Рефиков Кьосев Акушерство и гинекология
1800000278 д-р Татяна Иванова Боянова Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
1800000279 д-р Теодора Тодорова Павлова Образна диагностика
1200000688 д-р Томица Маноилов Хирургия
1800000284 д-р Тошо Николов Петков Ушно-носно-гърлени болести
1800000409 д-р Турхан Шенол Кязим Нервни болести
1800000426 д-р Феиме Шенолова Насуфова
1800000369 д-р Ферай Ахмедова Сабит
1800000411 д-р Фикри Хюсеин Ахмед
1800000422 д-р Халил Нихат Халил
1800000286 д-р Хасан Ахмед Адемов Анестезиология и интензивно лечение
1800000287 д-р Хачик Нишан Магардичян Обща медицина
1800000289 д-р Христо Колев Колев Акушерство и гинекология
1800000402 д-р Цвета Тодорова Възелова-Стоева Кардиология, Социална медицина и здравен мениджмънт
1800000439 д-р Цветалин Росенов Русев
1900000764 д-р Цветанка Славкова Владимирова Нервни болести