Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Разград

Показване на 226-250 от 266.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1800000414 д-р Селен Октай Гечгел
1800000257 д-р Селиме Касимова Карагьозова-Шакир Социална медицина и здравен мениджмънт, Вътрешни болести, Обща медицина, Кардиология, Кардиология
1800000258 д-р Сехер Ремзиева Абтулова
1900000677 д-р Симеон Стоянов Симеонов Акушерство и гинекология
1800000261 д-р Снежана Димова Дамянова-Димитрова Пневмология и фтизиатрия
1800000262 д-р Снежана Коцева Стойкова Вътрешни болести
1800000263 д-р Снежанка Пенева Витанова Клинична микробиология
1800000266 д-р Снежанка Цонева Дечева-Денчева Вътрешни болести
1800000392 д-р Станимир Красимиров Георгиев Ортопедия и травматология, Ортопедия и травматология
1800000267 д-р Станчо Ненов Станев Трудова медицина
1800000268 д-р Стелиана Иванова Кирчева-Такева Психиатрия
1800000270 д-р Стефан Петров Димов Вътрешни болести, Вътрешни болести - Кардиология
1800000272 д-р Стоил Труфанов Станков
1800000274 д-р Стоянка Цонева Жекова Кожни и венерически болести
1600002266 д-р Сунай Тюркйълмаз
1800000275 д-р Събка Василева Димитрова-Недева Нервни болести
2800000769 д-р Сюзген Ахмед Ешреф
1800000351 д-р Талят Сали Чолак Клинична алергология
1800000285 д-р Танер Исмаилов Ахмедов Вътрешни болести
1800000276 д-р Танер Рефиков Кьосев Акушерство и гинекология
1800000278 д-р Татяна Иванова Боянова Вътрешни болести, Вътрешни болести - Ендокринология и болести на обмяната
1800000279 д-р Теодора Тодорова Павлова Образна диагностика
2300009417 д-р Тодор Петков Тодоров Хирургия
1200000688 д-р Томица Маноилов Хирургия
1800000284 д-р Тошо Николов Петков Ушно-носно-гърлени болести