Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Разград

Показване на 1-25 от 266.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0400000402Доцент д-р Веселин Колев Русев Клинична вирусология, Клинична микробиология
0400001054 д-р Ивайло Енчев Якимов Спортна медицина
0400001392 д-р Кръстинка Константинова Йовчева
0400001975 д-р Пенка Любенова Колова-Пенева Обща и клинична патология
0400002919 д-р Диана Василева Тодорова Съдебна медицина и деонтология
0400003541 д-р Ареф Шакиба Кардиология
0400003638 д-р Ангел Евгениев Стоянов
0400003897 д-р Зейнеб Кемал Бучаклиева
0400003936 д-р Веселин Няголов Жеков
0400003982 д-р Бюлент Сами Шефкъ
0400004100 д-р Шабан Шабан Хаджи Ортопедия и травматология
0400004331 д-р Ахмед Октай Гечгел
0900000302 д-р Исмет Сюлейманов Капитанов Образна диагностика
0900000720 д-р Янка Георгиева Николова Трудова медицина
1200000688 д-р Томица Маноилов Хирургия
1500000360 д-р Петър Костадинов Петров Хирургия
1600001636 д-р Пенка Петрова Дамянова Неонатология
1600002266 д-р Сунай Тюркйълмаз
1600002545 д-р Бинел Гюлбие Ислям
1800000001 д-р Аделина Георгиева Пенчева Педиатрия
1800000002 д-р Аделина Димитрова Милешка Вътрешни болести
1800000003 д-р Альоша Албенов Горельов
1800000004 д-р Ана Колева Радева Педиатрия
1800000005 д-р Анатолий Димитров Стойнов Спортна медицина
1800000007 д-р Ангелина Миткова Литева Очни болести