Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Разград

Показване на 1-25 от 256.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0400001054 д-р Ивайло Енчев Якимов Спортна медицина
0400001069 д-р Иван Василев Гайдаров Анестезиология и интензивно лечение
0400001370 д-р Красимира Маринова Маринова Анестезиология и интензивно лечение
0400001568 д-р Маринка Накова Тодорова Педиатрия
0400002919 д-р Диана Василева Тодорова Съдебна медицина и деонтология
0400003541 д-р Ареф Шакиба Кардиология
0400003638 д-р Ангел Евгениев Стоянов
0400003897 д-р Зейнеб Кемал Бучаклиева Обща медицина
0400003982 д-р Бюлент Сами Шефкъ Обща медицина
0400004100 д-р Шабан Шабан Хаджи Ортопедия и травматология
0400004331 д-р Ахмед Октай Гечгел Ушно-носно-гърлени болести
0400004381 д-р Божена Руменова Парашкевова
0400004994 д-р Берк Ружди Шабан
0900000302 д-р Исмет Сюлейманов Капитанов Образна диагностика
0900000573 д-р Свилен Петров Чаушев Хирургия
0900000720 д-р Янка Георгиева Николова Трудова медицина
1200000688 д-р Томица Маноилов Хирургия
1600001636 д-р Пенка Петрова Дамянова Неонатология
1800000001 д-р Аделина Георгиева Пенчева Педиатрия
1800000002 д-р Аделина Димитрова Милешка Вътрешни болести
1800000003 д-р Альоша Албенов Горельов Педиатрия
1800000004 д-р Ана Колева Радева Педиатрия
1800000005 д-р Анатолий Димитров Стойнов Спортна медицина
1800000007 д-р Ангелина Миткова Литева Очни болести
1800000008 д-р Ангелина Неделчева Чинкова Педиатрия