Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Разград

Показване на 251-270 от 270.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1800000278 д-р Татяна Иванова Боянова Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
1800000279 д-р Теодора Тодорова Павлова Образна диагностика
1200000688 д-р Томица Маноилов Хирургия
1800000284 д-р Тошо Николов Петков Ушно-носно-гърлени болести
1800000401 д-р Траян Стоилов Станков
1800000409 д-р Турхан Шенол Кязим
1800000426 д-р Феиме Шенолова Насуфова
1800000369 д-р Ферай Ахмедова Сабит
1800000411 д-р Фикри Хюсеин Ахмед
1800000422 д-р Халил Нихат Халил
1800000286 д-р Хасан Ахмед Адемов
1800000287 д-р Хачик Нишан Магардичян Обща медицина
1800000289 д-р Христо Колев Колев Акушерство и гинекология
1800000291 д-р Христо Любомиров Илиев Очни болести
1800000384 д-р Цветомир Иванов Цанков Образна диагностика
0400004100 д-р Шабан Шабан Хаджи Ортопедия и травматология
1800000296 д-р Шенол Салим Али Обща медицина
1800000300 д-р Юлкер Хюсеин Карасюлейман Педиатрия
1800000410 д-р Юнал Хюсеинов Кьосев
0900000720 д-р Янка Георгиева Николова Трудова медицина