Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Разград

Показване на 251-266 от 266.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1800000401 д-р Траян Стоилов Станков
1800000409 д-р Турхан Шенол Кязим
1800000369 д-р Ферай Ахмедова Сабит
1800000411 д-р Фикри Хюсеин Ахмед
1800000286 д-р Хасан Ахмед Адемов
1800000287 д-р Хачик Нишан Магардичян
1800000289 д-р Христо Колев Колев Акушерство и гинекология
1800000291 д-р Христо Любомиров Илиев Очни болести
1800000402 д-р Цвета Тодорова Възелова-Стоева
1800000384 д-р Цветомир Иванов Цанков Образна диагностика
0400004100 д-р Шабан Шабан Хаджи Ортопедия и травматология
1800000296 д-р Шенол Салим Али Обща медицина
1800000300 д-р Юлкер Хюсеин Карасюлейман Педиатрия
1800000410 д-р Юнал Хюсеинов Кьосев
1800000301 д-р Явор Йорданов Иванов Ортопедия и травматология
0900000720 д-р Янка Георгиева Николова Трудова медицина