Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Разград

Показване на 251-256 от 256.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1900000764 д-р Цветанка Славкова Владимирова Нервни болести
1800000384 д-р Цветомир Иванов Цанков Образна диагностика
0400004100 д-р Шабан Шабан Хаджи Ортопедия и травматология
1800000296 д-р Шенол Салим Али Обща медицина
1800000300 д-р Юлкер Хюсеин Карасюлейман Педиатрия
0900000720 д-р Янка Георгиева Николова Трудова медицина