Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Разград

Показване на 201-225 от 266.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1800000222 д-р Петинка Иванова Йорданова Нервни болести
1800000223 д-р Петър Дончев Вълканов Психиатрия
1800000224 д-р Петър Кирилов Бозмаров Ортопедия и травматология
1500000360 д-р Петър Костадинов Петров Хирургия
2800000728 д-р Петър Стефанов Петров Ортопедия и травматология
1800000227 д-р Петър Страхилов Пантев Очни болести
1800000228 д-р Петър Янков Тодоров Нервни болести
1800000229 д-р Петя Александрова Войкова
1800000232 д-р Пламен Иванов Иванов Ортопедия и травматология
2600000278 д-р Пламен Станев Петков Нефрология
1800000233 д-р Полина Димитрова Гоцева-Цонева Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
2300012058 д-р Полина Пламенова Ангелова Педиатрия
1800000235 д-р Радка Цонева Стоянова Акушерство и гинекология
1800000334 д-р Рени Кирилова Кирякова-Петрова Вътрешни болести
1800000237 д-р Розалина Радева Калчева Образна диагностика
1800000239 д-р Росица Димитрова Джурова Нервни болести
1800000240 д-р Росица Димитрова Иванова-Маринова Акушерство и гинекология
1800000242 д-р Росица Костадинова Тодорова Инфекциозни болести
1800000243 д-р Ругизан Тефик Рагуб-Сали Вътрешни болести, Обща медицина
1800000245 д-р Румен Ангелов Русанов Вътрешни болести, Вътрешни болести - Клинична хематология, Социална медицина и здравен мениджмънт
1800000352 д-р Самедин Салим Сабит Акушерство и гинекология
1800000251 д-р Светлан Георгиев Стоянов Педиатрия, Хирургия
1800000253 д-р Светлана Дачева Димитрова Анестезиология и интензивно лечение
1800000255 д-р Светломир Горанов Маринов Ушно-носно-гърлени болести
1800000256 д-р Севина Сашева Христова