Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Разград

Показване на 201-225 от 256.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1800000423 д-р Петя Недкова Недева
1800000232 д-р Пламен Иванов Иванов Ортопедия и травматология
1800000233 д-р Полина Димитрова Гоцева-Цонева Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия, Социална медицина и здравен мениджмънт
2300012058 д-р Полина Пламенова Ангелова Педиатрия
1800000235 д-р Радка Цонева Стоянова Акушерство и гинекология
1800000334 д-р Рени Кирилова Кирякова-Петрова Вътрешни болести
1800000237 д-р Розалина Радева Калчева Образна диагностика
1800000343 д-р Росен Любенов Цветанов Нефрология
1800000239 д-р Росица Димитрова Джурова Нервни болести
1800000240 д-р Росица Димитрова Иванова-Маринова Акушерство и гинекология
1800000242 д-р Росица Костадинова Тодорова Инфекциозни болести
1800000243 д-р Ругизан Тефик Рагуб-Сали Вътрешни болести, Обща медицина
1800000245 д-р Румен Ангелов Русанов Вътрешни болести, Клинична хематология, Социална медицина и здравен мениджмънт
1800000352 д-р Самедин Салим Сабит Акушерство и гинекология
1800000251 д-р Светлан Георгиев Стоянов Педиатрия, Хирургия
1800000253 д-р Светлана Дачева Димитрова Анестезиология и интензивно лечение
1800000255 д-р Светломир Горанов Маринов Ушно-носно-гърлени болести
0900000573 д-р Свилен Петров Чаушев Хирургия
1800000256 д-р Севина Сашева Христова Обща медицина
1800000414 д-р Селен Октай Гечгел
1800000257 д-р Селиме Касимова Карагьозова-Шакир Социална медицина и здравен мениджмънт, Вътрешни болести, Обща медицина, Кардиология
1800000258 д-р Сехер Ремзиева Абтулова
1800000261 д-р Снежана Димова Дамянова-Димитрова Пневмология и фтизиатрия
1800000262 д-р Снежана Коцева Стойкова Вътрешни болести
1800000263 д-р Снежанка Пенева Витанова Клинична микробиология