Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Разград

Показване на 101-125 от 266.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1800000108 д-р Емил Петров Малчев Хирургия
1800000112 д-р Емилия Димитрова Енева Нервни болести
1800000114 д-р Енчо Стефанов Величков
1800000115 д-р Ергюз Хасан Мустафа Акушерство и гинекология
1800000116 д-р Живка Ташева Иванова Образна диагностика
0400003897 д-р Зейнеб Кемал Бучаклиева
1800000119 д-р Зоя Петрова Велкова Педиатрия, Детски болести - Детска кардиология
0400001054 д-р Ивайло Енчев Якимов Спортна медицина
1800000338 д-р Ивайло Иванов Стефанов Хирургия
1800000327 д-р Ивайло Николов Арабаджиев Нервни болести
1800000120 д-р Иван Атанасов Киселов Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
1800000121 д-р Иван Димитров Петров Ортопедия и травматология
1800000123 д-р Иван Стефанов Иванов
1800000124 д-р Иванка Енчева Атанасова Образна диагностика
1800000125 д-р Иванка Стефанова Колева Вътрешни болести, Вътрешни болести - Ендокринология и болести на обмяната
1800000126 д-р Иванка Христова Тодорова Педиатрия
1800000127 д-р Ивелина Милева Пантева Вътрешни болести, Вътрешни болести - Кардиология
1800000128 д-р Ивета Димитрова Стоянова Обща хигиена
1800000129 д-р Ивета Симеонова Кулева Вътрешни болести, Вътрешни болести - Гастроентерология
1800000130 д-р Иво Павлов Бакърджиев Ушно-носно-гърлени болести
1800000131 д-р Илияна Кръстева Николова Клинична лаборатория
1800000132 д-р Искра Благоева Цачева-Станева Нервни болести
1800000133 д-р Искрен Тодоров Калчев Обща и клинична патология
0900000302 д-р Исмет Сюлейманов Капитанов Образна диагностика
1800000137 д-р Йорданка Иванова Петрова Педиатрия, Обща медицина