Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Разград

Показване на 101-125 от 271.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2600000424 д-р Емел Ахмедова Юсеинова Клинична лаборатория
1800000108 д-р Емил Петров Малчев Хирургия
1800000114 д-р Енчо Стефанов Величков
1800000115 д-р Ергюз Хасан Мустафа Акушерство и гинекология
1800000116 д-р Живка Ташева Иванова Образна диагностика
0400003897 д-р Зейнеб Кемал Бучаклиева Обща медицина
1800000119 д-р Зоя Петрова Велкова Педиатрия, Детска кардиология
0400001054 д-р Ивайло Енчев Якимов Спортна медицина
1800000338 д-р Ивайло Иванов Стефанов Хирургия
1800000327 д-р Ивайло Николов Арабаджиев Нервни болести
1800000120 д-р Иван Атанасов Киселов Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
0400001069 д-р Иван Василев Гайдаров Анестезиология и интензивно лечение
1800000121 д-р Иван Димитров Петров Ортопедия и травматология
1800000123 д-р Иван Стефанов Иванов Обща медицина
1800000433 д-р Иван Цонев Иванов
1800000124 д-р Иванка Енчева Атанасова Образна диагностика
1800000126 д-р Иванка Христова Тодорова Педиатрия
1800000127 д-р Ивелина Милева Пантева Вътрешни болести, Кардиология
1800000128 д-р Ивета Димитрова Стоянова Обща хигиена
1800000129 д-р Ивета Симеонова Кулева Вътрешни болести, Гастроентерология
1800000130 д-р Иво Павлов Бакърджиев Ушно-носно-гърлени болести
1800000131 д-р Илияна Кръстева Николова Клинична лаборатория
1800000132 д-р Искра Благоева Цачева-Станева Нервни болести
1800000133 д-р Искрен Тодоров Калчев Обща и клинична патология
0900000302 д-р Исмет Сюлейманов Капитанов Образна диагностика