Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Разград

Показване на 176-200 от 256.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1800000437 д-р Несрин Метин Фейзула
1800000438 д-р Ниделина Красимирова Ганева
1800000203 д-р Никола Ашкар Урология
1800000205 д-р Николай Георгиев Йоцов Вътрешни болести
1800000206 д-р Николай Райчев Денев Хирургия
1800000208 д-р Николай Стефанов Колев Хирургия
2800000413 д-р Николай Стефанов Янакиев Акушерство и гинекология
1800000209 д-р Николинка Ангелова Кулева-Янкова
1800000336 д-р Огнян Димитров Захариев Обща медицина
1800000380 д-р Олег Михайлов Немечкин Пневмология и фтизиатрия
1800000413 д-р Онур Сали Гьочгелди
1800000212 д-р Орлин Методиев Велков Акушерство и гинекология
1800000416 д-р Пенка Николова Симова
1800000333 д-р Пенка Петкова Станчева Вътрешни болести, Гастроентерология
1600001636 д-р Пенка Петрова Дамянова Неонатология
1800000216 д-р Пенка Тодорова Иванова Нервни болести
1800000220 д-р Пепа Владимирова Тодорова Очни болести
1800000221 д-р Перихан Хюсеинова Мокан Физикална и рехабилитационна медицина, Обща медицина
1800000222 д-р Петинка Иванова Йорданова Нервни болести
1800000223 д-р Петър Дончев Вълканов Психиатрия
1800000224 д-р Петър Кирилов Бозмаров Ортопедия и травматология
1800000227 д-р Петър Страхилов Пантев Очни болести
1800000228 д-р Петър Янков Тодоров Нервни болести
1800000229 д-р Петя Александрова Войкова
1800000230 д-р Петя Димитрова Митева-Павлова Вътрешни болести, Нефрология