Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Разград

Показване на 176-200 от 280.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1800000188 д-р Мишел Елиас Озиолор Акушерство и гинекология
1800000191 д-р Муртаза Хюсеинов Моканов Хирургия
1800000193 д-р Надежда Афанасиевна Аврамова Обща медицина
1800000194 д-р Надя Руменова Карова Нервни болести
1800000431 д-р Назлъ Екремова Салимова
2300015399 д-р Налян Алиадинова Ибрямова
1800000195 д-р Наталия Стефанова Славова
1800000196 д-р Наталия Цветкова Драганова Педиатрия
1800000421 д-р Невена Филипова Демирова Вътрешни болести
1800000198 д-р Недялка Иванова Костадинова
1800000199 д-р Нежат Али Салим Акушерство и гинекология, Обща медицина
1800000400 д-р Нели Пламенова Тиханова-Джипова Клинична лаборатория, Клинична лаборатория
1800000203 д-р Никола Ашкар Урология
1800000365 д-р Никола Дениславов Хаджипетков Образна диагностика
1800000205 д-р Николай Георгиев Йоцов Вътрешни болести
1800000206 д-р Николай Райчев Денев Хирургия
1800000208 д-р Николай Стефанов Колев Хирургия
1800000209 д-р Николинка Ангелова Кулева-Янкова
1800000336 д-р Огнян Димитров Захариев Обща медицина
1800000380 д-р Олег Михайлов Немечкин Пневмология и фтизиатрия, Пневмология и фтизиатрия
1800000413 д-р Онур Сали Гьочгелди
1800000212 д-р Орлин Методиев Велков Акушерство и гинекология
1800000213 д-р Павлин Юлиянов Дечев
1800000214 д-р Павлина Димитрова Мичева Акушерство и гинекология, Анестезиология и интензивно лечение
0900000494 д-р Парсек Саркис Салбашян Хирургия