Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Разград

Показване на 176-200 от 266.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1800000196 д-р Наталия Цветкова Драганова Педиатрия
1800000421 д-р Невена Филипова Демирова Вътрешни болести
1800000198 д-р Недялка Иванова Костадинова
1800000199 д-р Нежат Али Салим Акушерство и гинекология, Обща медицина
1800000400 д-р Нели Пламенова Тиханова-Джипова Клинична лаборатория, Клинична лаборатория
1800000203 д-р Никола Ашкар Урология
1800000365 д-р Никола Дениславов Хаджипетков
1800000205 д-р Николай Георгиев Йоцов Вътрешни болести
1800000206 д-р Николай Райчев Денев Хирургия
1800000208 д-р Николай Стефанов Колев Хирургия
1800000209 д-р Николинка Ангелова Кулева-Янкова
1800000336 д-р Огнян Димитров Захариев Обща медицина
1800000380 д-р Олег Михайлов Немечкин Пневмология и фтизиатрия, Пневмология и фтизиатрия
1800000413 д-р Онур Сали Гьочгелди
1800000212 д-р Орлин Методиев Велков Акушерство и гинекология
1800000213 д-р Павлин Юлиянов Дечев
1800000214 д-р Павлина Димитрова Мичева Акушерство и гинекология, Анестезиология и интензивно лечение
0400001975 д-р Пенка Любенова Колова-Пенева Обща и клинична патология
1800000416 д-р Пенка Николова Симова
1800000333 д-р Пенка Петкова Станчева Вътрешни болести, Вътрешни болести - Гастроентерология
1600001636 д-р Пенка Петрова Дамянова Неонатология
1800000216 д-р Пенка Тодорова Иванова Нервни болести
1800000219 д-р Пенчо Петров Стоянов
1800000220 д-р Пепа Владимирова Тодорова Очни болести
1800000221 д-р Перихан Хюсеинова Мокан Физикална и рехабилитационна медицина, Обща медицина