Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Шумен

Показване на 176-200 от 522.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2800000663 д-р Емилия Петкова Кънева Патофизиология
2800000649 д-р Емине Халил Мехмедова-Ахмедова Клинична лаборатория
2800000798 д-р Емрах Мехмед Мюзекяр
0400004513 д-р Енгин Ендер Варсазан
2800000198 д-р Ердинч Исмаил Ахмед Вътрешни болести, Кардиология
1900000986 д-р Есра Джевдет Расимова Клинична лаборатория
2800000202 д-р Жанета Николаева Недева Педиатрия
2800000204 д-р Жельо Митков Желев Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
2800000208 д-р Жечко Петков Савов Вътрешни болести
2800000211 д-р Живко Петков Петков Нервни болести
2800000217 д-р Златина Борисова Андонова Вътрешни болести, Медицинска онкология
2800000219 д-р Златко Атанасов Златев Обща и клинична патология
2800000222 д-р Зорко Георгиев Зорев Обща медицина
2800000224 д-р Ивайло Божанов Иванов Вътрешни болести
2800000225 д-р Ивайло Георгиев Балабанов Акушерство и гинекология
2800000226 д-р Ивайло Кирилов Петров Нервни болести
2800000228 д-р Иван Ангелов Ангелов
2800000230 д-р Иван Атанасов Калев Образна диагностика
2800000232 д-р Иван Георгиев Георгиев Акушерство и гинекология
2800000233 д-р Иван Георгиев Попов Хирургия
2800000234 д-р Иван Даринов Драгнев Лъчелечение
2800000810 д-р Иван Димитров Янев
2800000238 д-р Иван Николов Катранджиев Анестезиология и интензивно лечение
2800000241 д-р Иван Стоянов Николов Образна диагностика
2800000242 д-р Иван Христов Безус Вътрешни болести