Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Шумен

Показване на 176-200 от 518.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2800000649 д-р Емине Халил Мехмедова-Ахмедова
2800000798 д-р Емрах Мехмед Мюзекяр
2800000198 д-р Ердинч Исмаил Ахмед Вътрешни болести, Кардиология
2800000199 д-р Ердинч Хасанов Бъчаков Ортопедия и травматология
1900000986 д-р Есра Джевдет Докуз Клинична лаборатория
2800000202 д-р Жанета Николаева Недева Педиатрия
2800000204 д-р Жельо Митков Желев
2800000205 д-р Желязко Симеонов Димов Вътрешни болести
2800000208 д-р Жечко Петков Савов Вътрешни болести
2300010335 д-р Живка Стефанова Атанасова Кожни и венерически болести
2800000211 д-р Живко Петков Петков Нервни болести
2800000217 д-р Златина Борисова Андонова Вътрешни болести, Медицинска онкология
2800000219 д-р Златко Атанасов Златев Обща и клинична патология
2800000221 д-р Зорка Илиева Исаева Пневмология и фтизиатрия
2800000222 д-р Зорко Георгиев Зорев Обща медицина
2800000224 д-р Ивайло Божанов Иванов Вътрешни болести
2800000225 д-р Ивайло Георгиев Балабанов Акушерство и гинекология
2800000226 д-р Ивайло Кирилов Петров Нервни болести
2800000228 д-р Иван Ангелов Ангелов
2800000230 д-р Иван Атанасов Калев Образна диагностика
0300001482 д-р Иван Божидаров Биволарски
2800000231 д-р Иван Веселинов Чуфудов
2800000232 д-р Иван Георгиев Георгиев Акушерство и гинекология
2800000233 д-р Иван Георгиев Попов Хирургия
2800000234 д-р Иван Даринов Драгнев Лъчелечение