Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Шумен

Показване на 126-150 от 518.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2800000142 д-р Диана Стоянова Василева-Димитрова Вътрешни болести
2800000143 д-р Диана Тончева Геронтиева Физикална и рехабилитационна медицина
2800000144 д-р Дикран Каприел Минасян Нервни болести
2800000145 д-р Дилек Екремова Хюсниева Вътрешни болести
2800000146 д-р Диляна Георгиева Александрова Вътрешни болести
2800000148 д-р Димитрина Велчева Чалъкова Клинична лаборатория
0500001453 д-р Димитрина Георгиева Ганчева
2800000149 д-р Димитричка Василева Радева Педиатрия
2800000150 д-р Димитричка Давидова Димитрова Очни болести
2800000151 д-р Димитричка Димитрова Чакърова
2800000153 д-р Димитър Бонев Димитров Анестезиология и интензивно лечение
2800000787 д-р Димитър Валентинов Димитров
2800000154 д-р Димитър Георгиев Костов Анестезиология и интензивно лечение
2800000158 д-р Димитър Евгениев Митев Акушерство и гинекология
2800000159 д-р Димитър Иванов Чакъров Хирургия
2600000107 д-р Димитър Малчев Димитров Хирургия, Медицинска онкология
2800000160 д-р Димитър Николов Илчев Акушерство и гинекология
2800000161 д-р Димитър Петков Дренаков Анестезиология и интензивно лечение
2800000162 д-р Динко Георгиев Динев Вътрешни болести
0400003653 д-р Диян Михайлов Михайлов Хирургия
2800000671 д-р Добри Христов Марчев Урология
2800000165 д-р Добринка Димитрова Аврамова Образна диагностика
2800000167 д-р Дойчин Илиев Дойчинов Вътрешни болести, Обща медицина, Ендокринология и болести на обмяната
2800000168 д-р Доля Димитрова Нейкова-Деневска Акушерство и гинекология
2800000169 д-р Доля Емилова Ангелова