Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Шумен

Показване на 76-100 от 522.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2800000085 д-р Вихрен Евгениев Маринов Нуклеарна медицина
2800000086 д-р Владимир Йорданов Паскалев Трудова медицина
2800000087 д-р Владимир Петков Владов Патофизиология
2800000811 д-р Владимира Павлинова Павлова
2800000089 д-р Вяра Иванова Паскалева Педиатрия
2800000090 д-р Вяра Симеонова Василева Ревматология
2800000091 д-р Галин Колев Чобанов Педиатрия
2800000094 д-р Галина Драганова Радева Вътрешни болести, Клинична лаборатория
2800000805 д-р Галина Иванова Гургурова
2800000095 д-р Галина Маринова Жекова Вътрешни болести
2800000096 д-р Галина Николова Железова-Маринова Кожни и венерически болести
2800000098 д-р Галина Пенева Симеонова
2800000099 д-р Галина Рачева Николова Педиатрия, Клинична алергология
0400003517 д-р Галина Руменова Русева Медицинска онкология
2800000100 д-р Галина Ташкова Георгиева Акушерство и гинекология
2800000101 д-р Галина Тодорова Стойнова Акушерство и гинекология
2800000102 д-р Галина Христова Георгиева Очни болести
2800000103 д-р Ганка Илиева Лазарова Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
2800000104 д-р Геновева Антонова Радева-Белчева Анестезиология и интензивно лечение
2800000105 д-р Георги Владимиров Антонов Акушерство и гинекология
2800000106 д-р Георги Иванов Иванов Вътрешни болести, Гастроентерология
2800000763 д-р Георги Николаев Славчев Образна диагностика
2800000109 д-р Георги Радев Пенев Хирургия, Детска хирургия
1400000203 д-р Георги Спасов Улев Обща медицина
0400004431 д-р Георги Стоянов Стоянов Обща и клинична патология