Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Шумен

Показване на 226-250 от 520.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2800000274 д-р Йонка Ставрос Петрова Вътрешни болести
2800000276 д-р Йордан Иванов Йорданов Вътрешни болести, Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
2800000678 д-р Йордан Недев Йорданов Хирургия
2800000277 д-р Йордан Петров Йорданов Анестезиология и интензивно лечение
2800000278 д-р Йордан Стефанов Машев Хирургия
2800000280 д-р Йорданка Господинова Маринова Социална медицина и здравен мениджмънт
2800000281 д-р Йорданка Петрова Жекова-Златева Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
2800000282 д-р Йорданка Стефанова Йорданова Педиатрия, Социална медицина и здравен мениджмънт
2800000283 д-р Йорданка Стоянова Йорданова Клинична микробиология
2800000800 д-р Каан Левенов Тотев
2800000708 д-р Каджа Моинуддин Дудекула Обща медицина
2800000287 д-р Камелия Стефанова Стоянова Хирургия, Съдова хирургия
2800000288 д-р Камен Игнатов Граматиков Хирургия
2800000289 д-р Капка Панкова Гемеджиева-Петрова Акушерство и гинекология
2800000292 д-р Катя Димитрова Проданова Анестезиология и интензивно лечение
2800000293 д-р Катя Петкова Върбанова Педиатрия
2800000294 д-р Каяне Агоп Алексиева Обща медицина
2800000748 д-р Константин Янков Костадинов
2800000303 д-р Красимир Александров Иванов Ортопедия и травматология
2800000304 д-р Красимир Веселинов Кръстев Анестезиология и интензивно лечение
2800000305 д-р Красимир Владев Кънчев Хирургия, Медицинска онкология
2800000306 д-р Красимир Гавраилов Колев Педиатрия
2800000308 д-р Красимир Живков Бозов Ушно-носно-гърлени болести
2800000309 д-р Красимир Йорданов Хлебаров Физикална и рехабилитационна медицина
2800000310 д-р Красимир Симеонов Иванов Ушно-носно-гърлени болести