Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Шумен

Показване на 51-75 от 520.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2800000053 д-р Валентин Петров Тодоров Урология
2800000054 д-р Валентин Тодоров Семков Хирургия, Гръдна хирургия
2800000055 д-р Валентина Димитрова Манолова Нервни болести
0400004044 д-р Валентина Добрева Шивачева
2800000655 д-р Валентина Иванова Бурова-Балинова Обща медицина
2800000058 д-р Валя Кунева Стойчева Инфекциозни болести
2800000059 д-р Валя Саздова Миладинова-Христова Вътрешни болести, Професионални болести
2800000060 д-р Ваня Гетова Йотова-Друмева Педиатрия
2800000062 д-р Васил Христов Василев Обща медицина
2800000064 д-р Венета Недева Николова Педиатрия
2800000070 д-р Венцеслав Радославов Вълчанов Пневмология и фтизиатрия
2800000650 д-р Венцислав Вълчев Василев Хирургия
2800000068 д-р Венцислав Григоров Христов Вътрешни болести
2800000071 д-р Веселин Вълчев Василев Социална медицина и здравен мениджмънт
2800000075 д-р Веселин Крумов Вълков Обща медицина
2800000076 д-р Веселина Владимирова Железова Обща медицина
2800000077 д-р Веселина Николова Великова-Атанасова Акушерство и гинекология
2800000078 д-р Веселина Пламенова Георгиева Ушно-носно-гърлени болести
2800000080 д-р Веселинка Петкова Попова-Янева Акушерство и гинекология, Медицинска генетика
2800000081 д-р Веска Атанасова Димитрова Обща медицина
2600000415 д-р Виктор Стоянов Кръстев Образна диагностика
2600000059 д-р Виолета Тодорова Колева Педиатрия
2800000084 д-р Виолина Иванова Петрова Вътрешни болести
2800000085 д-р Вихрен Евгениев Маринов Нуклеарна медицина
2800000086 д-р Владимир Йорданов Паскалев Трудова медицина