Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Шумен

Показване на 101-125 от 522.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2800000111 д-р Георги Христов Бешовски Хирургия, Образна диагностика
2800000114 д-р Гергана Александрова Чанкова-Блажева Комунална хигиена
2800000115 д-р Гергана Йорданова Янкова Гастроентерология
2800000718 д-р Гергана Христова Йорданова Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
2800000117 д-р Гинка Александрова Иванова-Георгиева Педиатрия
2800000775 д-р Глория Стефанова Димитрова Кожни и венерически болести
1600002244 д-р Грациела Васкова Василева-Кирова Акушерство и гинекология
2800000118 д-р Грозданка Николова Григорова-Шопова Образна диагностика
2800000119 д-р Гълиман Ешреф Хаджиовлу
0900000781 д-р Гюлент Хюсеинов Акифов
2800000784 д-р Гюрсен Зияфетова Хасанова
2800000120 д-р Дамянка Койчева Атанасова Педиатрия
2800000121 д-р Данаил Георгиев Атанасов Урология
2800000124 д-р Даниел Димов Янков Акушерство и гинекология
2800000125 д-р Даниела Бориславова Теофилова-Илчева Обща медицина
2800000126 д-р Даниела Димитрова Великова Образна диагностика
2800000127 д-р Даниела Николова Митева Вътрешни болести
2800000129 д-р Даниела Тръпкова Кръстева-Ангелова Нервни болести
2800000770 д-р Даниела Христова Раденкова-Милчакова Психиатрия
2800000132 д-р Дарина Иванова Керековска-Йорданова Очни болести
2800000131 д-р Даринка Георгиева Славчева Очни болести
2800000134 д-р Даринка Тодорова Димова Акушерство и гинекология
2800000753 д-р Дениз Ридванов Салиев
2800000697 д-р Деница Велчева Димитрова Кардиология
2800000757 д-р Денница Василева Йорданова Трудова медицина