Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Шумен

Показване на 101-125 от 518.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2800000117 д-р Гинка Александрова Иванова-Георгиева Педиатрия
2800000775 д-р Глория Стефанова Димитрова
1600002244 д-р Грациела Васкова Василева-Кирова
2800000118 д-р Грозданка Николова Григорова-Шопова Образна диагностика
2800000119 д-р Гълиман Ешреф Хаджиовлу
2800000784 д-р Гюрсен Зияфетова Хасанова
2800000120 д-р Дамянка Койчева Атанасова Педиатрия
2800000121 д-р Данаил Георгиев Атанасов Урология
2800000124 д-р Даниел Димов Янков Акушерство и гинекология
2800000125 д-р Даниела Бориславова Теофилова-Илчева Обща медицина
2800000126 д-р Даниела Димитрова Великова Образна диагностика
2800000127 д-р Даниела Николова Митева Вътрешни болести
2800000129 д-р Даниела Тръпкова Кръстева Нервни болести
2800000770 д-р Даниела Христова Раденкова-Милчакова Психиатрия
2800000132 д-р Дарина Иванова Керековска-Йорданова Очни болести
2800000131 д-р Даринка Георгиева Славчева Очни болести
2800000134 д-р Даринка Тодорова Димова Акушерство и гинекология
2800000753 д-р Дениз Ридванов Салиев
2800000697 д-р Деница Велчева Димитрова Кардиология
2800000757 д-р Денница Василева Йорданова Трудова медицина
2800000679 д-р Десислава Ненчева Найденова Вътрешни болести, Кардиология
2800000778 д-р Десислава Росенова Вангелова
0400000698 д-р Детелин Христов Димов Вътрешни болести, Кардиология
2800000703 д-р Диана Димитрова Добрева Клинична лаборатория
2800000139 д-р Диана Добрева Маринова-Ангелова Клинична лаборатория