Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Shumen

Displaying 101-125 of 522 results.
UINFILENAMESPECIALTY
2800000111Georgi Hristov Beshovski MD Surgery, Imaging Diagnostic
2800000114Gergana Aleksandrova Chankova-Blazheva MD Communal Hygiene
2800000115Gergana Yordanova Yankova MD Gastroenterology
2800000718Gergana Hristova Yordanova MD Specialist General Medicine / Deputy Employee
2800000117Ginka Aleksandrova Ivanova-Georgieva MD General Paediatrics
2800000775Gloria Stefanova Dimitrova MD Dermato-venerology
1600002244Gratsiela Vaskova Vasileva-Kirova MD Obstetrics and Gynaecology
2800000118Grozdanka Nikolova Grigorova-Shopova MD Imaging Diagnostic
2800000119Galiman Eshref Hadzhiovlu MD
0900000781Gyulent Hyuseinov Akifov MD
2800000784Gyursen Ziyafetova Hasanova MD
2800000120Damyanka Koycheva Atanasova MD General Paediatrics
2800000121Danail Georgiev Atanasov MD Urology
2800000124Daniel Dimov Yankov MD Obstetrics and Gynaecology
2800000125Daniela Borislavova Teofilova-Ilcheva MD General Practice
2800000126Daniela Dimitrova Velikova MD Imaging Diagnostic
2800000127Daniela Nikolova Miteva MD Internal Medicine
2800000129Daniela Trapkova Krasteva-Angelova MD Neurology
2800000770Daniela Hristova Radenkova-Milchakova MD Psychiatry
2800000132Darina Ivanova Kerekovska-Yordanova MD Ophthalmology
2800000131Darinka Georgieva Slavcheva MD Ophthalmology
2800000134Darinka Todorova Dimova MD Obstetrics and Gynaecology
2800000753Deniz Ridvanov Saliev MD
2800000697Denitsa Velcheva Dimitrova MD Cardiology
2800000757Dennitsa Vasileva Yordanova MD Occupational Medicine