Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Шумен

Показване на 151-175 от 520.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2800000168 д-р Доля Димитрова Нейкова-Деневска Акушерство и гинекология
2800000169 д-р Доля Емилова Ангелова
2800000170 д-р Донка Иванова Савова Вътрешни болести
2800000174 д-р Дошо Любомиров Петков Анестезиология и интензивно лечение
2800000175 д-р Евгени Иванов Михайлов Ушно-носно-гърлени болести
2800000669 д-р Евгений Михайлович Кара Обща медицина
2800000178 д-р Евгения Иванова Дочева Урология
2800000179 д-р Евгения Иванова Нешева Педиатрия
2800000182 д-р Елеонора Петрова Димитрова Педиатрия
2800000183 д-р Ели Маринова Шишкова Вътрешни болести, Кардиология
2800000184 д-р Ели Стоянова Маринова Акушерство и гинекология
0300001628 д-р Елис Рафаилова Гасанзадеева
2800000186 д-р Елисавета Дончева Денчева Вътрешни болести, Клинична хематология
2800000687 д-р Елка Крумова Пейчева Хранене и диететика, Психиатрия
2800000779 д-р Емелин Февзи Ибрям
0400003854 д-р Емилия Ахмедова Барша-Николова Лъчелечение
2800000190 д-р Емилия Василева Кръстева Вътрешни болести, Гастроентерология
2800000191 д-р Емилия Евгениева Кирязова-Петрова Кожни и венерически болести
2800000192 д-р Емилия Здравкова Антонова Акушерство и гинекология
2800000194 д-р Емилия Илиева Бозова Клинична микробиология
2800000195 д-р Емилия Йосифова Илиева Педиатрия
2800000196 д-р Емилия Николаева Пенева Педиатрия
2800000663 д-р Емилия Петкова Кънева Патофизиология
2800000649 д-р Емине Халил Мехмедова-Ахмедова Клинична лаборатория
0400004703 д-р Емран Мюмюн Лютфи