Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Шумен

Показване на 26-50 от 522.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2800000024 д-р Аршалуис Арсен Бакаян Ушно-носно-гърлени болести, Обща медицина
2800000026 д-р Ася Петрова Атанасова
2800000027 д-р Атанас Боянов Янков Обща медицина
2800000028 д-р Атанас Върбанов Тодоров Хирургия
2800000029 д-р Атанас Георгиев Атанасов Хирургия
2800000030 д-р Атанас Николаев Йовчев Клинична лаборатория
2800000031 д-р Атанас Петров Атанасов
0400004865 д-р Ахмед Синйал Кумали
2800000796 д-р Ахмед Хюсеин Ахмед
2800000033 д-р Ахмед Шефкет Хаджиовлу
2300015920 д-р Аяз Сунай Риза
0400003817 д-р Башир Белло Маюрно
0900000032Доцент д-р Белчо Колев Белчев дмнХирургия, Урология
2800000792 д-р Бернар Зияев Мустафов
2800000688 д-р Биляна Йорданова Йорданова
2800000034 д-р Бисер Любенов Митев Хирургия, Медицинска онкология
2800000036 д-р Бистра Димитрова Колева-Рангелова Вътрешни болести
2800000037 д-р Божанка Павлова Кишишева-Методиева Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
2800000791 д-р Божин Димитров Димитров
2800000041 д-р Борис Белчев Николов
2800000042 д-р Борислав Петров Николов Ушно-носно-гърлени болести
2800000043 д-р Боряна Владимирова Машева Обща медицина
0900000049 д-р Боряна Станиславова Методиева Инфекциозни болести
2800000044 д-р Борянка Димитрова Илчева Епидемиология на инфекциозните болести
2600000453 д-р Ботан Татлъ