Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Шумен

Показване на 201-225 от 522.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2800000245 д-р Иваничка Иванова Иванова-Семкова Педиатрия, Детска кардиология
2800000246 д-р Иванка Георгиева Джелепова Клинична микробиология, Клинична вирусология
2800000247 д-р Иванка Матеева Смиленова Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
2800000248 д-р Иванка Николова Кръстева Лъчелечение
2800000252 д-р Ивелин Люцканов Люцканов Хирургия
2800000253 д-р Ивелин Юриев Христов Ушно-носно-гърлени болести
2800000254 д-р Ивелина Алекова Мохтарева Лъчелечение
2800000255 д-р Ивелина Димитрова Иванова Вътрешни болести
2800000257 д-р Ивелина Маринова Динева Акушерство и гинекология
2800000258 д-р Ивелина Огнянова Илиева Кожни и венерически болести
2800000259 д-р Ивелина Христова Ръцева Нервни болести
2800000261 д-р Илиана Лазарова Безус
2800000263 д-р Илиян Вълев Илиев Хирургия
2800000264 д-р Илиян Недев Казаков Нервни болести
2800000666 д-р Илияна Живкова Вълева Ушно-носно-гърлени болести
2800000794 д-р Илияна Иванова Папасчикова
2800000662 д-р Илияна Лозанова Стойнова Хигиена на детско-юношеската възраст
2800000265 д-р Илиянка Кръстева Узунова Пневмология и фтизиатрия
2800000266 д-р Илхан Хамдиев Хюсниев Обща и клинична патология
2800000267 д-р Ирена Георгиева Бургова-Георгиева Нервни болести
2800000685 д-р Ирена Илиева Христова Обща медицина
2800000758 д-р Йоанна Георгиева Ганчева-Димитрова Кардиология
2800000271 д-р Йоанна Енчева Илиева-Мирчева Вътрешни болести, Гастроентерология
2800000272 д-р Йовка Боянова Костова-Тонева
2800000274 д-р Йонка Ставрос Петрова Вътрешни болести