Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Шумен

Показване на 201-225 от 515.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2800000233 д-р Иван Георгиев Попов Хирургия
2800000234 д-р Иван Даринов Драгнев
2800000238 д-р Иван Николов Катранджиев Анестезиология и интензивно лечение
2600000153 д-р Иван Петков Димитров Хирургия
2800000241 д-р Иван Стоянов Николов Образна диагностика
2800000242 д-р Иван Христов Безус Вътрешни болести
2800000245 д-р Иваничка Иванова Иванова-Семкова Детски болести, Детски болести - Детска кардиология
2800000246 д-р Иванка Георгиева Джелепова Микробиология, Вирусология
2800000247 д-р Иванка Матеева Смиленова Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
2800000248 д-р Иванка Николова Кръстева Лъчелечение
2800000252 д-р Ивелин Люцканов Люцканов Хирургия
2800000253 д-р Ивелин Юриев Христов Ушно-носно-гърлени болести
2800000254 д-р Ивелина Алекова Мохтарева
2800000255 д-р Ивелина Димитрова Иванова Вътрешни болести
2800000257 д-р Ивелина Маринова Динева Акушерство и гинекология
2800000258 д-р Ивелина Огнянова Илиева Кожни и венерически болести
2800000259 д-р Ивелина Христова Ръцева Нервни болести
2800000260 д-р Изабела Владкова Коларова Психиатрия
2800000261 д-р Илиана Лазарова Безус
2800000263 д-р Илиян Вълев Илиев Хирургия
2800000264 д-р Илиян Недев Казаков Нервни болести
2800000666 д-р Илияна Живкова Вълева Ушно-носно-гърлени болести
2800000794 д-р Илияна Иванова Папасчикова
2800000662 д-р Илияна Лозанова Стойнова Хигиена на детско-юношеската възраст
2800000265 д-р Илиянка Кръстева Узунова Пневмология и фтизиатрия