Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Шумен

Показване на 501-517 от 517.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1800000402 д-р Цвета Тодорова Възелова-Стоева Кардиология
2800000762 д-р Цветка Ангелова Славчева
2800000605 д-р Чавдар Илиев Кръстев Хирургия, Неврохирургия
2800000610 д-р Юлия Величкова Чешмеджиева Акушерство и гинекология
2800000611 д-р Юлия Гроздева Илиева-Йосифова Педиатрия
0400003593 д-р Юлия Димитрова Евтимова Кардиология
2800000613 д-р Юлия Кръстева Маринова Епидемиология на инфекциозните болести
2800000619 д-р Юлияна Атанасова Христова-Шестакова Клинична алергология
2800000620 д-р Юлияна Димитрова Маркова Клинична микробиология
2800000622 д-р Явор Иванов Плашилски Обща медицина
2800000625 д-р Явор Славейков Стоянов Обща медицина
2800000755 д-р Яна Милкова Милева-Миланова Кардиология
2800000626 д-р Янаки Иванов Янакиев Ортопедия и травматология
2800000627 д-р Янка Атанасова Божилова Педиатрия
2800000628 д-р Янка Георгиева Димитрова Очни болести
2800000631 д-р Янко Димов Янков Хирургия
2800000632 д-р Янко Петров Янков Вътрешни болести