Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Смолян

Показване на 101-125 от 282.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2200000130 д-р Екатерина Лазарова Караянкова Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
2200000132 д-р Елена Георгиева Андонова-Копаранова Обща медицина
2200000133 д-р Елена Дечева Найденова Педиатрия
2200000135 д-р Елена Илиева Петрова Вътрешни болести, Ревматология
2200000136 д-р Елена Николова Миркова
2200000139 д-р Елена Тошева Славкова-Сиденко Епидемиология на инфекциозните болести, Клинична микробиология
2200000140 д-р Елизе Владимирова Такева
2200000142 д-р Елмира Сенкова Ставрева Нервни болести
2200000143 д-р Емил Сашев Димитров
1700004663 д-р Емилия Йорданова Бялкова
2200000145 д-р Емилия Хараламбова Апостолова Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
2200000401 д-р Емилия Ясенова Чавдарова Кардиология
2200000146 д-р Ерол Реджеб Чинар Анестезиология и интензивно лечение, Социална медицина и здравен мениджмънт
2200000148 д-р Жасмина Велинова Мизова-Хаджиминева Вътрешни болести
2200000149 д-р Жасмина Емилова Ушева Нервни болести
2200000150 д-р Живка Христова Бойчева Вътрешни болести, Ревматология, Кардиология
2200000151 д-р Живко Ганчев Ставрев Хирургия
2700000343 д-р Живко Димов Колев
2200000152 д-р Захаринка Христова Джинсова Обща медицина
2200000155 д-р Здравко Захариев Матев Обща медицина
2200000157 д-р Здравко Нейков Николов Обща медицина
2200000158 д-р Зинаида Людмилова Ковачева-Даскалова Вътрешни болести, Кардиология
2200000159 д-р Зихана Недкова Енева Педиатрия
2200000161 д-р Златка Димитрова Касапова Кожни и венерически болести
2200000162 д-р Златка Николова Шопова Пневмология и фтизиатрия