Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Смолян

Показване на 176-200 от 284.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2200000229 д-р Миглена Здравкова Караманолева Вътрешни болести
2200000230 д-р Миглена Николаева Гюнелиева Анестезиология и интензивно лечение
2200000228 д-р Милена Здравкова Бонкалова Обща медицина
2200000231 д-р Милена Костадинова Даракчиева Медицинска паразитология, Социална медицина и здравен мениджмънт, Клинична лаборатория
1700002431 д-р Милена Михайлова Ничева Психиатрия
2200000232 д-р Милка Асенова Любомирова Акушерство и гинекология, Обща медицина
2200000233 д-р Мими Ангелова Корудова-Чилингирова Клинична лаборатория
2200000234 д-р Мими Владиславова Кубатева Клинична микробиология
2200000236 д-р Минка Асенова Хаджийска-Гавраилова Обща медицина
2200000237 д-р Минка Лефтерова Ламбова Обща медицина
2200000238 д-р Минка Радославова Костадинова Акушерство и гинекология
2200000241 д-р Митко Асенов Соколов Образна диагностика
2200000242 д-р Митко Здравков Караилиев Обща медицина
2200000244 д-р Митко Ценков Хаджиев Вътрешни болести, Обща медицина
2200000245 д-р Митко Чавдаров Хаджийски Хирургия
1700002499 д-р Михаил Борисов Калнев Хирургия
2200000246 д-р Момчил Михалев Хубчев Социална медицина и здравен мениджмънт, Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
2200000248 д-р Мони Христов Турналиев Педиатрия, Клинична алергология
2200000255 д-р Наделина Петкова Кръстева-Маркова Акушерство и гинекология
2200000389 д-р Надер Мохамед Саид Ябруди Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
2200000256 д-р Недялка Георгиева Никова Педиатрия
2300006933 д-р Нелия Димитрова Микушинска-Въндева Хранене и диететика
2200000257 д-р Николай Емилов Михайлов Акушерство и гинекология
2200000258 д-р Николай Иванов Кефилев Урология
2300010393 д-р Николай Илиев Илиев Вътрешни болести, Кардиология