Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Смолян

Показване на 1-25 от 279.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0200000892 д-р Димитър Крумов Костов Вътрешни болести, Кардиология
1000000246 д-р Петър Стоилов Калфов Вътрешни болести, Обща медицина
1300000099 д-р Георги Давидов Тошев Обща медицина
1400000989 д-р Андрей Владимиров Ковачев Анестезиология и интензивно лечение
1600001825 д-р Васим Замаир Мохаммед Педиатрия
1700000006 д-р Аделина Божидарова Начева Анестезиология и интензивно лечение
1700000034 д-р Александър Анатолиев Паршиков Педиатрия
1700000436 д-р Валентин Атанасов Начев Обща медицина
1700002054 д-р Лиляна Крумова Черпокова Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
1700002431 д-р Милена Михайлова Ничева Психиатрия
1700002499 д-р Михаил Борисов Калнев Хирургия
1700002739 д-р Окан Исмет Алиман Вътрешни болести, Кардиология
1700003534 д-р Тодор Атанасов Печилков
1700004663 д-р Емилия Йорданова Бялкова
1700004851 д-р Гюнер Ремзи Алкая
1700005019 д-р Фатме Шабанова Шалганова-Пържанова Педиатрия
1700005139 д-р Маргарита Асенова Райкова Ендокринология и болести на обмяната
1700005140 д-р Веселин Ненков Кехайов Кардиология, Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
1700005211 д-р Васил Иванов Гривнев Спешна медицина
1700005381 д-р Айлин Асанова Хаджиева
1700005396 д-р Радина Ангелова Николова
1700005552 д-р Мехмет Аджу
1700005723 д-р Медени Караши
1700006244 д-р Десислава Златкова Терзийска
2200000001 д-р Августин Асенов Хаджийски Акушерство и гинекология