Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Смолян

Показване на 1-25 от 286.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1000000246 д-р Петър Стоилов Калфов Вътрешни болести, Обща медицина
1300000099 д-р Георги Давидов Тошев Обща медицина
1400000762 д-р Соня Петрова Мишева Педиатрия
1400000989 д-р Андрей Владимиров Ковачев Анестезиология и интензивно лечение
1600001825 д-р Васим Замаир Мохаммед Педиатрия
1600002547 д-р Ивайло Надков Цветанов
1700000006 д-р Аделина Божидарова Начева Анестезиология и интензивно лечение
1700000034 д-р Александър Анатолиев Паршиков Педиатрия
1700000135 д-р Ангелина Илиева Чучуранова-Келбечева Образна диагностика
1700000436 д-р Валентин Атанасов Начев Обща медицина
1700002054 д-р Лиляна Крумова Черпокова Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
1700002431 д-р Милена Михайлова Ничева Психиатрия
1700002499 д-р Михаил Борисов Калнев Хирургия
1700002739 д-р Окан Исмет Алиман Вътрешни болести, Кардиология
1700003534 д-р Тодор Атанасов Печилков
1700004066 д-р Пепа Георгиева Ганчевска-Ферейра Обща медицина
1700004663 д-р Емилия Йорданова Минкова
1700004851 д-р Гюнер Ремзи Алкая
1700005019 д-р Фатме Шабанова Шалганова-Пържанова Педиатрия
1700005381 д-р Айлин Асанова Хаджиева
2200000001 д-р Августин Асенов Хаджийски Акушерство и гинекология
2200000002 д-р Албена Здравкова Чинарева Акушерство и гинекология
2200000003 д-р Албена Николаева Гюнелиева Хирургия
2200000005 д-р Алекси Митков Каров Физикална и рехабилитационна медицина
2200000006 д-р Алказар Недков Хаджиматев Обща медицина