Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Смолян

Показване на 276-282 от 282.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2200000351 д-р Цена Борисова Гарова Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
2200000353 д-р Чавдар Радоев Тарънски Спешна медицина
2200000355 д-р Щильон Николов Ников Хирургия
2200000480 д-р Юксел Севдиев Меков
2200000358 д-р Юлиана Лазарова Иванова
2200000356 д-р Юлия Бойкова Кисимова-Каменова Педиатрия
2200000360 д-р Юра Николова Благоева Анестезиология и интензивно лечение