Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Смолян

Показване на 26-50 от 279.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2200000024Професор д-р Аргир Кирков Хаджихристев дмнВътрешни болести, Ревматология, Кардиология
2200000029 д-р Асен Емилов Емилов Клинична лаборатория, Социална медицина и здравен мениджмънт
2200000413 д-р Асен Иванов Бодуров
2200000391 д-р Атанас Емилов Михайлов Вътрешни болести, Кардиология
2200000038 д-р Атанас Райчев Белчилов Хирургия
2200000042 д-р Афродита Атанасова Радева Акушерство и гинекология
2200000045 д-р Бинка Миткова Маринова Вътрешни болести, Обща медицина
2200000046 д-р Бинка Христова Гебелова Вътрешни болести, Обща медицина
2200000486 д-р Бисер Антонов Белев
2200000047 д-р Бисер Асенов Стоев Акушерство и гинекология
2200000048 д-р Благовеста Илиева Хайдукова
2200000050 д-р Божидар Маргаритов Каев Нервни болести
2200000051 д-р Бойка Георгиева Димитрова Педиатрия
2200000054 д-р Борис Спасов Гаров Вътрешни болести, Обща медицина
2200000058 д-р Боян Райчев Михайлов Обща медицина
2200000059 д-р Боян Стоев Каров Вътрешни болести, Обща медицина
1700000436 д-р Валентин Атанасов Начев Обща медицина
2200000060 д-р Валентин Боянов Димитров Обща медицина
2200000062 д-р Ваня Стефанова Вълчева Вътрешни болести, Обща медицина
2200000063 д-р Васил Борисов Френкев Трансфузионна хематология
2200000065 д-р Васил Иванов Бояджиев Анестезиология и интензивно лечение
1700005211 д-р Васил Иванов Гривнев Спешна медицина
1600001825 д-р Васим Замаир Мохаммед Педиатрия
2200000454 д-р Вежиха Хамдиева Гаджалова-Заимова Кардиология
2200000067 д-р Велин Миранов Хаджиев Обща медицина