Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Смолян

Показване на 151-175 от 280.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2200000197 д-р Лиляна Руменова Янкова Обща медицина
2200000198 д-р Люба Янева Драгнева-Пеева Очни болести
2200000199 д-р Людмил Симеонов Личев Хирургия, Социална медицина и здравен мениджмънт
2200000380 д-р Магда Атанасова Янчева
2200000200 д-р Маргарита Андонова Стоева Вътрешни болести
1700005139 д-р Маргарита Асенова Райкова Ендокринология и болести на обмяната
2200000201 д-р Маргарита Василева Пищалова Акушерство и гинекология
2200000224 д-р Мариана Иванова Георгиева Кожни и венерически болести
2200000226 д-р Мариана Стилиянова Щонова-Иванова Вътрешни болести, Кардиология
2200000212 д-р Марийка Димитрова Ирикева Ортопедия и травматология
2200000204 д-р Марин Димитров Даракчиев Ушно-носно-гърлени болести, Социална медицина и здравен мениджмънт
2200000208 д-р Маринела Анастасова Маринова Обща медицина
2200000427 д-р Мария Александрова Ирикева Нервни болести
2200000209 д-р Мария Борисова Чолакова Вътрешни болести
2200000210 д-р Мария Георгиева Василева Педиатрия
2200000213 д-р Мария Димитрова Мурджева-Чуртова
2200000215 д-р Мария Михайлова Захманова Очни болести
2200000216 д-р Мария Николова Гаджалова-Батинкова Психиатрия
2200000220 д-р Мария Тодорова Лалова Урология
2200000223 д-р Марияна Антонова Методиева Ушно-носно-гърлени болести
2200000225 д-р Марияна Петрова Василева-Бакларова Обща медицина
1700005723 д-р Медени Караши
1700005552 д-р Мехмет Аджу
2200000229 д-р Миглена Здравкова Караманолева Вътрешни болести
2200000230 д-р Миглена Николаева Гюнелиева Анестезиология и интензивно лечение