Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Смолян

Показване на 201-225 от 279.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2200000465 д-р Нина Юлиянова Карова Акушерство и гинекология
1700002739 д-р Окан Исмет Алиман Вътрешни болести, Кардиология
2200000456 д-р Павлина Георгиева Трамбабова
2200000266 д-р Павлина Петрова Палагачева-Данаилова Образна диагностика
2200000269 д-р Петър Александров Кръстанов Урология
2200000414 д-р Петър Борисов Гитев
2200000270 д-р Петър Георгиев Дечев Хирургия
2200000271 д-р Петър Горчев Лалов Образна диагностика
2200000272 д-р Петър Момчилов Фиданов Ортопедия и травматология
2300011624 д-р Петър Стефанов Янев Очни болести
1000000246 д-р Петър Стоилов Калфов Вътрешни болести, Обща медицина
2200000274 д-р Петър Христов Беров Хирургия, Детска хирургия
2200000277 д-р Петя Благоева Кокудева Вътрешни болести, Гастроентерология
2200000279 д-р Пламен Василев Симеонов Нервни болести
1700005396 д-р Радина Ангелова Николова
2200000283 д-р Радован Вакрилов Хаджиминев Анестезиология и интензивно лечение
2200000287 д-р Радостина Димитрова Шилева Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
2200000438 д-р Ралица Христова Георгиева-Трамбабова Клинична лаборатория
2200000288 д-р Роза Филипова Башева Педиатрия, Обща медицина
2200000289 д-р Розалина Асенова Даскалова
2200000290 д-р Розалинка Велкова Русева-Пейчева Педиатрия, Обща медицина
2200000292 д-р Росен Младенов Хаджииванов Нервни болести
2200000293 д-р Росен Якимов Джинсов Обща медицина
2200000457 д-р Ружана Енчева Чекичева-Чавдарска Ендокринология и болести на обмяната
2200000295 д-р Румен Асенов Младенов Вътрешни болести