Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Смолян

Показване на 76-100 от 279.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2200000102 д-р Герган Стойков Киричев Ортопедия и травматология
2200000104 д-р Гинка Цветанова Белчилова Вътрешни болести, Ревматология, Кардиология
2200000436 д-р Григор Петров Лалов Пневмология и фтизиатрия
1700004851 д-р Гюнер Ремзи Алкая
2200000106 д-р Даниела Анастасова Дариткова-Проданова Педиатрия, Обща медицина
2200000107 д-р Данчо Чавдаров Гаджалов Обща медицина
2200000108 д-р Дафинка Ваклинова Калайджиева Вътрешни болести, Кардиология, Социална медицина и здравен мениджмънт
2200000110 д-р Денка Атанасова Лалова Педиатрия, Обща медицина
1700006244 д-р Десислава Златкова Терзийска
2200000111 д-р Десислава Серафимова Бабчева Вътрешни болести
2500002227 д-р Джени Алиева Мускова
2200000112 д-р Димитър Алдинов Димитров Превантивна военна медицина, Обща медицина
2200000428 д-р Димитър Ангелов Делчев Акушерство и гинекология
2200000114 д-р Димитър Венков Венков Хирургия
0200000892 д-р Димитър Крумов Костов Вътрешни болести, Кардиология
2200000478 д-р Димитър Николаев Ганичев
2200000117 д-р Димитър Райчев Стефанов Обща медицина
2200000121 д-р Димо Николов Паев
2200000123 д-р Дора Лазарова Андреева Нервни болести
2500002159 д-р Евгени Антонов Найденов
2200000124 д-р Евгений Йорданов Фотев Нервни болести
2200000125 д-р Евгения Василева Иванова Педиатрия, Обща медицина
2200000448 д-р Евгения Щильонова Никова Педиатрия
2200000127 д-р Евелина Илиева Лазарова Образна диагностика
2200000128 д-р Екатерина Атанасова Узунова