Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Смолян

Показване на 126-150 от 287.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1600002547 д-р Ивайло Надков Цветанов
2200000169 д-р Иванка Михаилова Бозукова-Вълкова Обща медицина
2200000171 д-р Иванка Петрова Михайлова Акушерство и гинекология
2200000173 д-р Иванка Томова Каишева-Пелтекова Обща медицина
2200000458 д-р Ивелина Русева Бабаджанова
2200000469 д-р Илиана Миткова Соколова
2200000174 д-р Илия Василев Спилков Обща медицина
2200000175 д-р Илия Руменов Сурчев Вътрешни болести, Кардиология
2200000176 д-р Илия Стоянов Профиров Клинична лаборатория
2200000177 д-р Ирена Огнянова Горова Нервни болести, Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
2200000178 д-р Йорданка Атанасова Златанова-Кермедчиева
2200000179 д-р Йорданка Атанасова Цветкова Клинична микробиология
2200000181 д-р Калин Милков Ефимов Нервни болести
2200000182 д-р Камелия Янкова Павлова-Глухова Физикална и рехабилитационна медицина
2200000183 д-р Каталина Атанасова Димова Вътрешни болести
2200000186 д-р Катя Николова Илчева Педиатрия
2700000450 д-р Кирил Николов Кирилов Вътрешни болести
2200000187 д-р Костадин Богданов Калайджиев Хирургия, Неврохирургия
2200000190 д-р Красимир Митков Събев Анестезиология и интензивно лечение
2200000191 д-р Красимира Илиева Панайотова Обща медицина
2200000192 д-р Красимира Съботинова Василева Педиатрия, Детска кардиология
2200000194 д-р Кунка Иванова Гунчева Вътрешни болести
2200000195 д-р Лаура Левоновна Пехливанова Вътрешни болести
2200000471 д-р Леман Салиева Фезова
2200000196 д-р Лилия Атанасова Милина Обща медицина