Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Монтана

Показване на 126-150 от 372.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1300000178 д-р Емил Кирилов Олевски Социална медицина и здравен мениджмънт, Нервни болести
1300000179 д-р Емил Константинов Георгиев Социална медицина и здравен мениджмънт, Вътрешни болести
1300000180 д-р Емил Маринов Божанов Образна диагностика
1300000182 д-р Емилия Борисова Михайлова Вътрешни болести, Кардиология
1300000183 д-р Емилия Димитрова Тодорова-Драгиева Педиатрия, Обща медицина
1300000184 д-р Емилия Йорданова Кастрева-Цекова Акушерство и гинекология
1300000185 д-р Емилия Славейкова Георгиева Педиатрия
1300000186 д-р Жасмина Иванова Стоянова Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
0700000292 д-р Жасмина Кирилова Цекова Педиатрия
1300000189 д-р Живка Димитрова Николова Нервни болести
1300000190 д-р Жорж Вилдирасов Стоянов Ушно-носно-гърлени болести, Социална медицина и здравен мениджмънт
1300000191 д-р Захари Милчов Николов Акушерство и гинекология
1300000193 д-р Захари Петров Тепавичаров Ортопедия и травматология
1300000194 д-р Захарина Велкова Заякова Обща медицина
1300000586 д-р Захарина Тимчова Витанова Анестезиология и интензивно лечение
1300000196 д-р Зинаида Кирилова Димитрова Нервни болести
1300000197 д-р Златка Митова Димитрова Кожни и венерически болести
1300000198 д-р Зоя Георгиева Иванова Клинична лаборатория
1300000199 д-р Зоя Николова Кирова Акушерство и гинекология
1300000200 д-р Ива Иванова Станчева Нервни болести
1300000201 д-р Ива Игнатова Иванова Хирургия
1300000202 д-р Ивайло Велков Георгиев Вътрешни болести, Социална медицина и здравен мениджмънт
1300000627 д-р Ивайло Венциславов Иванов
1300000203 д-р Ивайло Димитров Иванов Съдебна медицина и деонтология
1300000204 д-р Ивайло Евгениев Йорданов Обща медицина