Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Монтана

Показване на 101-125 от 388.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1300000130 д-р Димитрин Димитров Иванов Нервни болести
1300000131 д-р Димитрина Иванова Михайлова-Миронова Клинична лаборатория
2300002828 д-р Димитринка Василева Първанова Клинична лаборатория
1300000134 д-р Димитър Иванов Данаилов Физикална и рехабилитационна медицина
1300000135 д-р Димитър Иванов Йонов Ушно-носно-гърлени болести
1300000137 д-р Димитър Кирилов Димитров Вътрешни болести, Гастроентерология
1300000138 д-р Димитър Маринов Александров Акушерство и гинекология
1300000139 д-р Димитър Младенов Младенов Нервни болести
1300000142 д-р Димка Иванова Богданова Обща медицина
1300000144 д-р Димчо Георгиев Динчев Хирургия
1300000147 д-р Добромир Миронов Димитров Ортопедия и травматология
1300000148 д-р Донка Ветронова Хвърчилкова Педиатрия, Детска кардиология
1300000149 д-р Донка Йовчева Иванова Педиатрия
1300000555 д-р Доротея Цветанова Бижева Физикална и рехабилитационна медицина
1300000151 д-р Евгени Антонов Антонов Обща медицина
1300000152 д-р Евгени Милев Костов Нервни болести
1300000154 д-р Евгения Иванова Гергова-Русимова Вътрешни болести
1300000155 д-р Евелина Тодорова Витанска-Антонова Обща медицина
1300000156 д-р Едуард Богомилов Борисов Акушерство и гинекология
1300000606 д-р Екатерина Йорданова Каменова Хирургия
1300000160 д-р Елена Борисова Истаткова Пневмология и фтизиатрия
1300000159 д-р Елена Борисова Михайлова Хранене и диететика, Социална медицина и здравен мениджмънт
1300000161 д-р Елена Георгиева Цветкова-Атанасова Ушно-носно-гърлени болести
1300000162 д-р Елена Димитрова Георгиева Нервни болести
1300000165 д-р Елена Илиева Струнджева Нервни болести